ISTINA O NASTANKU VARCAR VAKUFA

Kizlar-agina – Mustafa-agina džamija u Varcar Vakufu s početka XX stoljeća – crtež nepoznatog autora

PRVO JE TLO KOJE JE DOTAKLA MOJA KOŽA

Uz Vakufnamu carskoga Kizlar-age Mustafe-age, sina Mehmed-begova, sina Abdulvedudova

VOLJETI DOMOVINU TO JE SASTVANI DIO VJEROVANJA

„Prvo (što se cijeni) je tlo čiji je prah dotakla moja koža“

„Bogomolje podiže onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan“

„Ko podigne bogomolju Allahu za ljubav, Allah će mu podići kuću u raju“

„Voljeti domovinu to je sastavni dio vjerovanja“

„Prvo (što se cijeni) je tlo čiji je prah dotakla moja koža“

(Iz Vakufname carskog kizlar-age Mustafe, sina Mehmed-begova)

(Ovo su samo neki važni izvodi iz Vakufname)

Kolobara – gradski trg sa Mustafa-ginom džamijom, poštanska karta s početka XX stoljeća

***

Kada sam negdje 1995. godine na poziv r. Adila Zulfikarpašića došao u posjetu njegovom „Bošnjačkom institutu“ u Zürichu, zatekoh tamo orijentaliste Fehima Nametka i Saliha Traku. Radili su na katalogizaciji arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz Zbirke Bošnjačkog instituta.Kako sam nekoliko noći konačio u samom Institutu, to sam imao priliku do kasno u noć po odobrenju r. Adila Zulfikarpašića razgledati tu veoma bogatu, lijepu, neprocjenjive vrijednosti zbirku. Mnoge rukopise snimio sam video-kamerom, a napravio sam i reportažu u kojoj su dvojica učenih ljudi – Fehim Nametak i Salih Trako govorili o toj zbirci. Prof. Trako me upita imam li kopiju „Vakufname carskoga kizlar-age Mustafe-age“, utemeljitelja Varcar Vakufa. I, dok si dlan o dlan, prof. Trako je našao i iskopirao prijevod Vakufname i poklonio mi ga.

Od tada Vakufnamu čuvam kao veoma dragocjen i važan dokument o nastanku našega grada, kao i uspomenu na sada rahmetli Adila Zulfikarpašića i r. Saliha Traku. I, što je najvažnije – kao uspomenu na naš grad kojem su rođeni naši pramdidovi, u kojem smo is sami rođeni, kojeg smo imali, voljeli, u kojem smo živjeli, koji nam je otet, ali i kojeg smo dopustili da nam otmu, a kojeg – smo ipak sačuvali – u uspomenama…

Veliki je i plemeniti čovjek Mustafa-aga, utemeljitelj našega grada, bio.

Ideja vodilja Mustafe-age koju je on imao na umi čitav život i koju je oživotvorio u mjestu gdje je rođen, u Gornjim Klokama  (Jajce Jenidžesi) – vodi i mene kroz život: „Prvo je (na cijeni) tlo čiji je prah dotakla moja koža“, kao i izreka  – „Voljeti domovinu to je sastavni dio vjerovanja“ – koje jedna drugu nadopunjuju.

Zavičaj ima prvenstvo nad svim mjestima u svijetu jer je najvažniji u čovjekovu životu, jer je čovjek potekao baš tu, pa je zavičaj dio čovjeka samoga, a čovjek dio zavičaja; zavičaju se uvijek vraćamo – svojim prisustvom, mislima i sjećanjima, posjetama, a mnogi – i na tabutu.

Tamo su naši korjenovi.

Zavčaja se ne možemo odreći, jer tada bi se odrekli samoga sebe.

Panorama Varcar Vakufa – s početka XX stoljeća

Ni zavičaj se ne odriče nas. Niko nam zavičaj ne može otuđiti od našeg bića, mada nam ga zli ljudi mogu privremeno prisvojiti i onemogućavati boravak u njemu.

Svoj zavičaj je Mustafa-aga nosio čitav život sa sobom i odužio mu se đometne ruke, plemenito, darežljivo, svim njegovom žiteljima na korist i uslugu – bogatim i siromašnim, odličnim i običnim, onim koji tu žive i onima koji dolaze i prolaze.

Kada je kao visoki carski dužnosnik stekao veliki imetak, svome zavičaju se odužio podizanjem grada u mjesto svoga rođenja; prvo je dao sazidati čvrstu kamenu džamiju, koja je postala stožer oko kojeg su nicali novi objekti, mekteb, karavn-saraj, dućani, pekara… Grad je dobio ime Jajce Jenidžesi, (Novo Jajce, kasnije Varcarev Vakuf, pa Varcar Vakuf.)

Nije mogao vakufiti svako.

Napis na ulaznim vratima Mustafa-agine džamije u Varcar Vakufu (M. Mujezinović: Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine)

Ne samo zato što je trebalo dosta novca, nego je novac morao biti pošteno zarađen, a zemljište za vakuf kupljeno po tržišnim cijenama bez prisile.

Po strogim islamskim propisima vođena je rasprava pred učenih pravnika pred kadijom, pred svjedocima i vakifovim opunomoćenicima o ispravnosti vakufljenja. Pred kadijom je osporavano vakufljenje i dokazivana njegova ispravnost kako bi konačna odluka o ispravnosti vakufljenja bila pravno neoboriva.

Tek kada su pravnici i tumači islamskih propisa i zakona usaglasili mišljenja, vakufljenje je postajalo legalno i opće, a vakuf sveopće narodno dobro, za čije korištenje je sam sultan izdavao dozvolu.

U Vakufnami su i ovi redovi:

„Osim neizmjerne nagrade i obilnih plaća koje je stekao popravljanjem mnogih vakufskih objekata koji su bili ruševni (u Meki i Medini), na poljanu njegovog čistog srca došla je i pala, božjim nadahnućem i božanskom dobrotom, iskrena namjera njegova da se u defter njegovih dobročinstava upiše i jedan veliki vakuf.“

„Kada je uvidio da u vakufe spada i da je dobro djelo podići časnu džamiju, a prema sadržini kur'anske rečenice koja uputu daje (povećava): „Bogomolje podiže onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan“,  kao i prema značenju časne izreke Muhamedove: „Ko podigne bogomolju Allahu za ljubav, Allah će mu podići kuću u raju“, uvidio je da je časna džamija potrebna. Prema sadržaju izreke kojoj se treba pokoravati: „Voljeti domovinu je sastavni dio vjerovanja“, učenom srcu, srcu koje čistotom zrači, želja mu je ljubav, prijateljstvo, vezanost i bliskost. To potvrđuje i sadržaj izreke: „Prvo (što se cijeni) je tlo čiji je prah dotakla moja koža“

„Kada je uvidio da je dobro da džamija postoji, podigao je lijepu časnu džamiju u svom rodnom mjestu, u krasnoj kasabi nazvanoj i poznatoj pod imenom Jajce Jenidžesi u Bosanskom sandžaku u Rumeliji; sagradio je i jedan uzoran mekteb za muslimansku djecu da se podučavaju Ku‘ranu; jedan čvrsto ograđeni karavansaraj za dolazak svih putnika namjernika.

Za rashode časne džamije i lijepog mekteba uvakufio je, a na osnovu mišljenja poznatih, najvećih pravnih autoriteta (imama), određenu sumu zlatnika.“

Nakon rasprave pred kadijom, vekil Hodaverdi-čauš – opnomoćenik Mustafe-age je izjavio:

„Moj opunomoćitelj, ugledni gospodin, je ranije u spomenutoj kasabi sagradio i uvakufio: jednu čvrstu građevinu pokrivenu olovom da bude džamija; lijep mekteb za muslimansku djecu; jedan čvrsti i visoki han od dvadeset soba (odžaka) za bijedne i siromašne, moćne i nemoćne; u njegovoj blizini dvadeset i četiri dućana, te od spomenutih dućana odvojeno jednu pekarsku furunu. Nakon uvakufljenja dao je opće odobrenje da svi vjernici, odlični i obični skupno obavljaju pet dnevnih molitava, obavljena je molitva petkom, dato je odobrenje da svi putnici namjernici odsjedaju i noćivaju u udobnom hanu, da to bude stalno svratište onima koji dolaze i prolaze. I spomenuti mekteb i dućane nakon uvakufljenja predao je navedenom muteveliji (Ramadan-čaušu). Za izdatke srećnih vakufskih objekata uvakufio je 674.100 akči i predao spomneutom muteveliji“, a postavio je uslove njihova korištenja…Slijede upute kako će se čuvati, uvećavati i trošiti novac.

Iz Vakufname koja je pisana visokim stilom, s puno lijepih riječi i metafora, jezičkih ukrasa, stilskih figura, poetično, kur’anskom vjerom   nadahnuto, jasnim pravnim jezikom iskazano i matematički precizno i pravno utvrđeno, saznaćete kako je plemeniti vakif Mustafa-aga – ne samo sagradio, nego i ostavio znatnu sumu novca za čuvanje i unapređivanje svoga vakufa.

Mitovi i istina; hadždži Mustafa-aga je rođenjem bio musliman; otac i djed su mu bili muslimani

Otpadaju sve teorije, predanja i mitovi, laži i konstrukcije, falsifikati i povjesne krivotvorine oko porijekla Mustafinog.

Jedna od posljednjih laži o porijeklu Mustafinom, objavljena je u knjizi „Mrkonjić – opisani grad“ Milenka Stojičića u kojoj se autor poziva na jedan susret sa književnikom Ćamilom Sijarićem koji mu je navodno ispričao priču kako je utemeljitelj našega grada kao dječak (kao srpsko dijete, jašta), odveden nasilno u Carugrad, nakon što je uhvaćen na sokaku u  igri tjeranja zvrka kamdžijom! Postoji i predanje kako su vojnici (Turci, jašta, i Srbina, jašta!) ubili Mustafina oca prilikom odvođenja njegova sina u Carigrad!

Istina je jedino ovo što je navedeno u citatu iz Vakufname:

„Ugledni, dalekovidni i brižni, ljubimac veličanstva sultanskog, hvala dostojan na carskom pragu, blizanac vlasti, povjerljiva osoba, sudionik u tajnama halifeta, ocean države pobjedonosne, paun bazena ponosne moći, čempres i platan ispravnosti i pravednosti, slavuj ružičnjaka rječitosti, onaj pronicljive naravi, oštrumni, istinska pjesma i izražajnost, simbol blistave poezije, taj o kome s priče pričaju, rudnik vrijednosti, mjesec dostojanstva, onaj koji slušanjem traži znanje i spoznaju, vladar nad zemljama znanja i oštromunosti,  onaj carskih osobina, velikodušni, rudnik postojanosti i iskrenosti, oblak darežljivosti, more nesbičnosti, aga dvora sreće (carskog dvora), NJEGOVA EKSELENCIJA HADŽI MUSTAFA-AGA, SIN MEHMED-BEGA, SINA ABDULVEDUDOVA, koji je poznat po svome znanju i bistrini, koji posjeduje svojstva duhovne snage snage i stida, koji je brdo dostojanstva i rudnik bogatstva, širokogrudi i moćni derviš po vladanju, dobronamjerni, od čistote njegova svijetlog srca postiđen je mjesec sjajni, od svjetlosti njegovog bistrog uma oko sunca je uznemiren. Pred njegovom svijetlom naravi mjesečeva svjetlost nestaje, a sunčev izvor, premda ima svjetlost, sjaja nema.“

Kizlar-agina džamija – snimak za razglednicu – prvi turistički prospekt – osamdesetih godina prošlog stoljeća

MUSTAFA-AGINA KLETVA

U Kizlar-aginoj džamiji do posljednje rata, okupacije – barbarskog rušenja Kizlar-agine džamije u Varcar Vakufu postojala su i dva šamadana (svijećnjaka) od kojih jedan originalni, a drugi je po svoj prilici napravljen kasnije po uzoru na onaj originalni.

Na šamadanima se nalazio napis sa tarihom (datumom) iz čega se vidi da su šamadani pravljeni za vrijeme izgradnje džamije, a prije pisanja ove Vakufname i legaliziranja ovog vakufa.

S obzirom na to da ovaj napis predstavlja sačuvano svjedočanstvo o nastanku ovoga vakufa – Varcar Vakufa, donosimo ga ovdje u doslovnom prijevodu:
„Prosvijetljenom srcu Bogu pokornih ljudi neka je jasno i bjelodano da je ovaj šamadan uvakufio aga carskog dvora (doslovno dvora sreće – deraussade agasi) hadži Mustafa-aga koji je podigao džamiju u Novom Jajcu (Yenice-i Yaytse) – neka svjetiljka njegova srca trajno sija i neka je temelj njegove veličine dugovječan – za ljubav Allaha koji nam svjetlost daje, tražeći zadovoljstvo Gospoda koji svim upravlja i sve može, izreče ovu odredbu: ONIMA KOJI GA OTUĐE IZ SPOMENUTE DŽAMIJE I POKAŽU INAT I PRKOS VAKIFOVOJ ODREDBI, NEKA IM SE NA GLAVE SRUČE SVE NESREĆE OVOGA SVIJETA! (Godine 1001 (1592-3.)

Kad već ne postoji potpuna zemaljska pravda, molimo Boga neka usliši kletvu Mustafe-age zapisanu na šamadanu i neka se sve nesreće ovoga svijeta sruče na glave onih koji su planirali, naredili i izvršili barbarsko rušenje Kizlaragine džamije u Varcar Vakufu, koji su uništili sve u džamiji, koji su otuđili, sakrili ili uništili šamadane, i koji su činili zlo nad nedužnim ljudima progoneći ih sa njihovih vjekovnih ognjišta i kućnog praga.

Amin!

Napomena:

Uskoro ćete imati priliku pročitati kompletan takst Vakufname CASKOGA KIZLAR-AGE MUSTAFE, SINA MEHMED-BEGOVA

KIZLAR-AGIN VAKUF SE SMANJIO NA VELIČINU KOLIKI JE FILDŽAN

Mjesto gdje je 400 godina stajala uzgor džamija Hadždži Mustafe-ege carskog Kizlar-age koju su srpski barbari srušili u kasnu jesen 1992. Džamija je nacionalni spomenk Bosne i Hercegovine kojeg je obavezna obnoviti Vlada RS i Općine Mrkonjić-Grad. Nažalost, to niko ne traži. Na obližnjem (Dedića) mezaru bespravno su podignuti mnogi objekti – kao i na vakufskom zamljištu na širem području grada

Od nekada veoma bogatog i prostranog, prospritenog vakufa, nekretnine vakufa Mustafe-age Kizlar-age su se smanjile makar hiljadu puta; sve što je kao veliki zemljišni posjed koji je obuhvatao veliki dio današnjeg gradskog područja, zenljište i šume do Kopljevića i u Lisini, sveo se na koju hiljadu kvadrata zemljišta gdje je bila Mustafa-agina džamija, te na nešto šume u Lisini. Sve ostalo je oteto, oduzeto ili urvavano tokom proteklih decenija, a najveće propadanje vakuf je doživio između dva svetska rata, a još ubrzaniji tempo uništavanja vakufa nastvaljen je poslije II svejtskog rata, da bi konačne udarce Mustfa-agin vakuf doživio od 1992. Godine kada je srušena njegova lijepa džamija i kada je ostalo vakufa tek u tragovima.

Islamska zajednica kojoj pripadaju vakufi, malo se brinula o vakufskoj imovini, a kada se i brinula – nailazila je na debele zidove prepreka koje su joj vlasti postavljale da bi je obeshrabrile u brizi za vakufima i vakufi su propadali i nestajali, a vakufska imovina otuđivana, prisvajanja i nacionalizirana, što je nedopustivo. Tako je i sa  hadždži Mustafinim Vakufom u Varcaru.

Do prije II svjetskog rata, vlasnici kuća u gradu su plaćali poseban porez na korištenje vakufskog zemljišta; niko više ne poteže to pitanje, a uzurpacija je nastavljena svom žestinom; na sred Kolobare, na vakufskom zemljištu, bez skoro ikakvog protivljenja IZ, podignut je spomenik kralju Petru I. Na mezarluku na Mečetu podignut je dio kompleksa Spomen-doma ZAVNOBiH-a, a na mjestu džamije na Mečetu – stambena zgrada. Dio (tzv. Dedića) mezara ispod nekadašnje džamije je uzurpiran i na njemu su podignute birtije i drugi objekti; vlasnici su dužni plaćati kiriju na zemljište, ali oni svoje obaveze izbjegavaju.

Postoji Odluka Komisije za nacionalne spomenike BiH o tome šta je sve RS dužna uraditi u cilju „rehabilitacije“ Kizlar-agine džamije kao nacionalnog spomenika, ali se IZ  ne stara o izvršenju te Odluke, nego se brine kako će amnestirati urbicid i u Varcar Vakufu tako što počinje skupljati novac od muslimana za obnavljanje džamije koju su porušile srpske vlasti i srpski mineri uz aplauz srpske publike dok su muslimani plakali.

STOLICE I CIPELE

STOLICE I CIPELE
 
– Republika Bosna i Hercegovina je najveći mogući spomenik koji možemo podići svim ubijenim, ne samo Sarajlijama i Srebreničanima, nego i svim građanima
države RBiH. Naša Grupa ide u tom pravcu! –
Velika se džela digla oko nabavke stolica u Srbiji koje su u Sarajevu trebale simbolizirati broj ubijenih građana u glavnom gradu Republike Bosne i Hercegovine.
Nisu samo da su te stolice jedini proizvod kupljen u Srbiji; srbijanska roba je preplavila bosansko-hercegovačko tržište, pogotovo u takozvanoj Republici Srpskoj gdje se na rafama tamošnjih prodavaonica i ne može naći ništa osim srbijanske robe, često vrlo lošeg ili nikakvog kvaliteta.
Nedavna analiza pokazala je da se samo 6 posto  voćnog sadržaja može naći u voćnim sokovima uvezenim iz Srbije, te da je u njima mnogo po zdravlje štetnih sastojaka.
Daytonska Bosna i Hercegovina je bila prva država koja je prekšila UN-ov embargo uveden prema Srbiji.
Srbija polahko kolonizira bosansko-hercegovačko tržište, kao što to čine i Hrvatska i Slovenija, pa domaći proizvođači, kao poljoprivrednici, naprimjer, protestiraju, ali bezuspješno. Tako se guši domaća proizvodnja, smanjuje broj zaposlenih i bh-tržite postaje ovisno od  uvoza, što je jedan u nizu zločina prema državi BiH i njenim građanima.
Dobro je da se javnost pobunila protiv uvoza stolica iz Srbije.
Međutim, javnost se prestala buniti protiv daytonskog koncepta ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine po kojem je pola državne teritorije, mimo mandata i ovlaštenja dato kao nagrada onima koji su počinili genocid i najteže zločine, kao i urbicid.
Republika Srpska koja polahko postaje sastavnim dijelom Srbije, malo kome smeta, a derogiranje države Bosne i Hercegovine nastavlja se ubrzanim tempom, i boj se, na red su došli ostaci njenih ostataka.
Sve je to moguće jer takvu politiku slijede baš oni koji bi po prirodi stvari trebali štititi i žrtve i državu Bosnu i Hercegovinu.
Niko od bošnjačkih političara više ne spominje Republiku Bosnu i Hercegovinu; u godišnjem kalendaru Kantona Sarajevo obilježeni su mnogi za nas ne tako važni datumi, kao Svjetski dan šuma, ali su izostavljeni važni datumi iz naše povijesti – kao što je Dan neovisnosti Republike Bosne i Hercegovine.
Niko, ne samo da se poziva na rezultate referenduma, nego sebi pojedinci uzimaju za pravo da i dalje gaze tu neprikosnovenu volju građana, isto kao što i dalje gaze temeljni državni zakon – Ustav RBiH.
Svjedoci smo stalnih ustupaka RS-u, ponovnog oživljavanja dogovora trojice političara u Prudu o podjeli teritorije Bosne i Hercegovine po etničkom principu.
Niko se ne poziva na presude međunarodnih sudova po kojima imamo pravo na povratak na pređašnje stanje  prije genocida – to jeste na ustvano-pravni poredak Republike Bosne i Hercegovine. Sa takvom idejom nemoguće je probiti medijsku blokadu bh-medija koji su se pokazali kao udarnici u rušenju RBiH, sve zapristajući za neodgovornim političarima.
Građani Bosne i Hercegovine sve to gledaju skrštenih ruku. Kao da ih se ne tiče ni što kupuju uvezenu robu iz inostranstva koja je nikakvog kvaliteta, niti se, što je još gore – suprotstavljaju legaliziranju genocidnih rezultata i konačnom nestanku države RBiH.
Građani se ne bune ni što su potpuno opljačkani, što je nezaposlenost najviša u Europi, što mnogi žive u siromaštvu i bijedi, jedva sastavljajući kraj s krajem.
Dobro je da su građani digli svoj glas protiv uvoza stolica iz Srbije, ali to je nedovoljno; najveći spomenik ne samo Sarajlijama, nego i Srebreničanima i Prijedorčanima i svim ostalim građanima RBiH bio kada bi se vratio u život Ustav Republike Bosne i Hercegovine. Podizanje takvog spomenika je amanet svih građana RBiH koji su poginuli braneći ustavno-pravni poredak RBiH, kao i svih onih koji su ubijeni, osakaćeni ili protjerani.
Ali, bojim se da se sa manifestacijama na oživljavanju RBiH kakav je Marš mira u Srebrenici ne postiže baš mnogo – jer političari nastavljaju po starom, umjesto – ako im se već dozvoli pristup u Potočare  – da im se uruči ultimatum da moraju poraditi na poštivanju presuda najvećih sudova i vratiti u život Ustav RBiH.
Tu je bila i akcija prikupljanja cipela na jednu hrpu kako bi se svijet podsjetio na genocid i srebreničke nedužne žrtve. Svoje mestve poklonio je i Reis Cerić, alfa i omega bošnjačke politike koja razara državno tkivo i koja od Bošnjaka pravi džamijski narod, koji pristaje da se u Srebrenici, žrtve genocida, građani RBiH umotavaju u vjerske zastave, umjesto zastave s ljiljanima kojoj je čak i zabranjen pristup u Memorijalni centar. Sve su to akcije koje zamagljuju glavnu stvar – zahtjev za ustavno-pravnim poretkom RBiH.
Velika se džela digla oko stolica uvezenih iz Srbije, što je pozitivan znak. Ali, ja ne pročitah niti sam čuo da je iko povodom 20-te godišnjice istakao zahtjev za povratkom u život Ustava Republike Bosne i Hercegovine.
Republika Bosna i Hercegovina je najveći mogući spomenik koji možemo podići svim ubijenim, ne samo Sarajlijama i Srebreničanima, nego i svim građanima države RBiH.
Naša Grupa ide u tom pravcu!

AIŠINA KUKURUZA

AIŠINA KUKURUZA

Napisao: Ibrahim Halilović, LINC student, Novi Canadski Centar

(Objavljeno u listu “Harmonija” u aprilu 2000., Winsor, Canada, nakon pola godine učenja engelskog jezika: Privod sa engleskog,)

Ibrahimeee! Ibrahimeee! Dođi vamo,- zvala me je Aiša nakon što je kucnula nekoliko puta u staklo, pa otvorila pendžer.

Bilo je to prije 45 godina, ali se sićam kao da je bilo jučer.

Aiša je živila u jednoj staroj bosnaskoj kući preko puta moje kuće. Bila je to lipa starija dama koja je živila  sama u svojoj kući.

– Ibrahime! Hod’ vamo!

Aiša me ne treba dvaput zvati.

I danas slušam njen glas, vidim njeno lipo plemenito lice, sićam se njenoga osmjeha. Gopođa Aiša je uvijek sidla iza svoga pendžera. Šila je, plela ili radila nešto drugo. Njene su ruke uvik u poslu. Aišin prozor gleda na njenu malu avliju. Aiša voli djecu koja se tu igraju, voli njihove igre i glasove.

Mi se igramo, ali ja sam uvik nestrpljiv.

Čekam da čujem Aišin glas i njen poziv.
– Ibrahime!

Napuštam igru i letim Aiši.

Aiša stoji na basmcima, izvan njene kuće.

Znam, Aiša ima poseban posao za me. Volim taj trenutak. Želim taj posao, jer znam da ću biti nagrađen,  Aiša će mi dati nešto baška.

– Haj’ donesider mi taze vode! – kaže Aiša.

Na kraju ulice, možda nekih pedesetak koraka dalje, je fiskija. Ona je ispod kestenova, u debeloj hladovini, odmah pokraj džamije.

Voda dotiče s planine u naš grad i našu ulicu. Česma je uvik odvrnuta; voda stalno teče pa je taze, ili bolje rečeno, ledena je kao led.

Ljudi često kažu:

– Ledena k'o zmija.

Svi ljudi vole tu čistu taze vodu.

U lito oni često side i odmaraju na klupama u džamijskoj avliji nakon što se napiju vode.

Aiša voli taze vodu da bi pripremila poseban napitak kojeg mi zovemo šerbe.

Testija je puna i ja trčim Aiši koja čeka na me i taze vodu.

Aiša me uvijek nagradi nečim baška.

Najčešće je to komad kukuruze.

Najvolio sam Aišinu kukuruzu  jer je to bio najslađi kruh koji sam ikad pojeo. Aišina kukuruza je bila slatka kao med.

Moja majka i bebe su pekle odličnu koukuruzu, ali Aišina kukuruza je meni bila slađa.

Kiša lije danas cili dan.

Ne igramo se ispod Aišinog pendžera.

– Ne smiš ići nadvor! – kaže majka.

Ne slušam moju majku.

Moram ići. Moram doniti taze vode Aiši.  Moram!

Pada kiša, i Aiša me ne očekuje, ali za me je svejedno;  moram otići i poslušati je.

Ilustracija: Mersad BERBER

 

Cheb Khaled: Aisha: http://www.youtube.com/watch?v=Bb4NfJL9w8E&feature=fvst

AHMEDOVE CIPELE

AHMEDOVE CIPELE

Niko me ne umije obveseiliti kao Did.

Puni mu džepovi izenađenja – od kud god ide, uvijek nešto donesi za mene.

– Ako Bog da, sutra ćemo kod Nazife, – kaže Did.

– Tebi bi trebale cipele za puta, kaže i ne gledajući u moje bose noge.

Nazifa, didova rodica koju ja zovem tetkom, živi u Bešnjevu, selu pod planinom, s one strane Lisine i još dalje…

–  Poručio sam Šaćiru da ćemo i mi s njim…, kaže Did.

Šacir svake subote kirija izmedu Varcara i Šipova vozeći varcarske mutafdžije, opančare i obućare na pazar i nazad.

Šaćir pucka kamdžijom u zrak, nikad ne dotakne, a kamo li ošine svoje konje bijelce; na „šprajcu“, na kojem su vreće pune opanaka, mutafa i druge robe, varcarske zanatlije razgovaraju, puše ljuti duhan. Noge im vise do iznad zemlje, leđima okrenuti jedan drugom. Konji veselo kaskaju.

–     Haj, – oglasi se Šaćir s  vremena na vrijeme nježno sokoleći bjelce. I tako sve do Šipova.

Kada je dobar pazar, kad im novčanici zabrenknu od para, zapjevaju Šaćirovi putnici „Vrbas voda nosila jablana“. Kad završe s pjesmom, onda zametnu razgovor. I tako, sve.

Ćipura onda povede svoju omiljenu pjesmu „Curice se sastale…“ i svi Šaćirovi putnici prihvate.

Tako oni putuju svake subote, sunce sjalo, kiša lila, snijeg padao…

Ćipura je opančar, u pjesmi su stihovi:

„…Jedna voli šnajdera,

druga voli šustera,

treća voli opančara

što opanke šara!“

Onda podvrisne, pa potegne rakije iz poluoke, obriše grljak rukavom i doda je svome bratu opančaru. Njih dvjica uvijek paze da u flaši ne ostane ni kapi kad se sa Šaširom ukažu na vrh varcarske čaršije.

Od ranog proljeća, prije nego li brljak zvizne, ranije nego li se otope prljave krpe zaostalog zbotanog snijega – sakrivene od sunca po mahalskim sjenovitim budžacima, već hodam bos.

Igrajući se lopte, gacajući blato, gazeći našu riku, padajući i razbijajući koljena, imajući naboje na tabanima, muku mučim, ali se nikada ne smirujem. Na člancima nema kože, koljena u krastama, noge ispucale od bure; starija djeca savjetuju za lijek – mokraću, pa od tih ljutih rana suze udare od bola …

„Da imaš što cipela, brzo bih ispandžao, drvo na kamenu“, govorili bi moji.

„Džaba pare bacati!“

Stoga do prvih snjegova – bos!

Mogu ja bos po Rici i po njivama, ali, brate…

Sada su cipele veliki problem, jer ići u na tako dalek put tetki, sjesti na Šaćirova kola bos, proći kroz Šipovo bos.., to ne ide, nikako! A cipele mi neće niko kupiti.

Kad zamaknemo iza zadnjih šipovačkih kuća i opletemo uzbrdo ka Bešnjevu, mogu cipele i skunuti, ali ću ih pred prvim kućama u Bešnjevu opet obuti – kako bi moji vršnjaci vidjeli cipele na mojim nogama.

I, šta sada; žarko želim ići tetki, ne mogu bors, a cipela ni od kud.

Ni did, ni roditelji sigurno nemaju para da bi me prvi puta u mom zivotu obradovali cipelama… Ma, nije im kupovina cipele ni na kraj pameti. Možda opanci, od Ćipure na veresiju, ali – cipele ne! Ma, ni u snu!

Sve tako razmišljam, a Did:

Did Muharem - u prvom planu sa kevom - i društvo u Sinanovoj kahvi: Hifzo je prvi s lijeva,zatim Esad-beg Bahtijarević, Salih Krivdić, Sulejman Balić i Huso Mujkić - Murselov - stoje) Šaćir Tatarević - Fogić, Suljkan Hrustanović i Ibraga Mehdić - sjede

– Odoh ja Himzi!

Volim svoga Dida jer uvijek odgonete najteže zagonetke.

Hifzo je naš prvi susjed s kojim je did u velikom ahbabluku.

Hifzo uvijek pomogne Didu – lijepom riječju, pametnim savjetom, mudrom šutnjom, novcem – kad zatreba.

Hifzo ima dvije kćeri, Hafizu i Faisu. Hifzo ima sina jedinjka Ahmeda koji je gospodskiji od sve ostale mahalske djece. Okupan je, počešljan, uljudan i poslušan.  Zna nazvati Selam kako treba. Uvijek je lijepo odjeven i obuven.  Na nogama mu se cakle cipele. Nikad bos! Ahmed je stariji nekoliko godina od mene, noga mu je makar za broj veća od moje…

– Šta udi ako su i malo veće, – kaže did pogadajući moje misli

Did mi je drag i zato što uvijek zna šta ja mislim, mada ne mogu odgonetnuti – kako zna!

Kad je did otkevao niz mahalu, pa zatvorio vrata za sobom nestajući u Hifzinoj kući, znao sam da ću se načekati dok ga ne ugledam kako se vraća od Hifze.

Njih dvojica ce se prvo ispitati za zdravlje, onda će Hifzo ponuditi didu da sjedne. Biće poslužen šerbetom, potom idu kahva i rahat-lokum. Poslužuju Hifzine kćeri. Uz kahvu će did i Hifzo pričati o svojim poslovima. Hifzo će priupitivati Dida o mutafdžiluku, je li did nabavio kostrijet, je li što otkao, kako je prošao na pazaru. Hifzo, uvijek pognut nad svojom šivaćom mašinom, često sa velikim makazama u rukama, sa žutim platnenim krojačkim metrom oko vrata, uvijek je zatrpan narudžbama za šivanje odijela, hlača, kaputa – da ga nije ni trebalo pitati o poslu. Hifzo nije prestajao krojiti i šiti ni dok je Did u posjeti. Nekad davno je možda i htio, ali Did nije dao. Hifzo je bio veliki majstor u svom, Did u svom zanatu, samo što je Didov zanat lakše naučiti… Govorilo se – „Dok jedna svića izgori –mutafdžija nauči svoj zanat!“

Pričali bi njih dvojica o čeljadi, o njihovom zdravlju i svemu ostalom što ide uz lagahni, dugim šutnjama prekidan  razgovor dva stara dobra ahbaba uz bosansku kahvu i duhan… Hafiza i Faisa, Ahmedove sestre, također su krojačice, i stalno su pri ruci ocu majstoru.

Za to vrijeme igram se na cesti, a nije mi do igre: malo, malo, pa jednim okom pogledam kad ce Did od Hifze…

Ihaa!!!

Najzad skočim od dragosti; eto Dida! U jednoj ruci mu keva, u drugoj, nešto krije iza leđa.

¸     –  Moremo sada tetki u Bešnjevo.

Volim Dida jer umije riješiti svaki problem koji nas muči.

Ne bih sada puno o tome kako mi je bilo putujući u Šaćirovim konjskim kolima put Šipova u rani sabah, kada se izmaglica još valja po vrbacima pokraj Plive, dok konji kaskaju, a putnici na kolima razgovaraju pušeći dok se oblaci duhanskog dima izvijaju iznad njihovih glava, a vjetrić ih raznosi s kola…

Sjedim pokraj Dida, noge mi vise sa sprajca, a na nogama – Ahmedove cipele. Obuko sam ih u Jezeru. Kako sam bio golem u svojim očima, a koliko ću biti velik u očima bešnjevačkih vršnjaka u tim Ahmedovim cipelama!

Čim ih je donio, Did je pokiselio cipele u vodi, kada su se osušile, ukočile su se i smanjile, pa me žuljaju, osjećam kako mi noge nadolaze kao Rajakovi somuni.

Prethodne večeri, nakon što mi je majka prvo raskiselila u toploj vodi, pa izribala noge ribaćom četkom, pa ih namazala zejtinom, nisam mogao spavati‚ što od bola u nogama, što od želje da što prije svane i da krenemo… Vrcao sam se, ako bih nakratko i zaspao.

Bili su to lijepi i nezaboravni dani provedeni na selu, kod tetke koja te voli kao svoje oko i udovalja ti u svemu što zaželiš, pokraj Dida koji je uvijek tu negdje ako zatreba; mi djeca smo vratolomili po trešnjama, skakali i džinisali, brali rano voće i sladili se; provodili smo bezbrižne dane. Na sred sela  ogromna drvena ljuljačka, sa sohama umjesto konopaca; tu smo bili i vareni i pečeni. I, dok dlanom o dlan, za tihni čas prođe hefta dana.

Ahmedove cipele su za sve to vrijeme ležale na rafi, čekajući dan povratka u Varcar…

Kako sam bio ponosan na Ahmedove cipele na nogama dok su me bešnjevska djeca gledala sa zavišću i divljenjem, dok smo Did i ja odlazili iz Bešnjeva, da bi prispili na Šaćirova kola.

* * *

Ahmed Bašić - prvi s lijeva - u društvu Varcarana

Kada je napadnuta Bosna, izbjegao sam u Jajce, a kad us moji došli u razmjeni, krenuli smo u Njemačku.

Ahmed je izdržao čitav rat u Varcaru; sreo sma ga na kratko kad samo oni sa nekadašnjim varcarskim župnikom Franjom bio nakratko u Varcaru, za hrvatske vlasti. Bio je oronuo, u ruci je imao kevu, na nosu naočare sa velikom dioptrijom.  Bilo nam je drago što se vidimo. Bili smo prijatelji, kao nekad Did i Hifzo.

Kada je grad u Daytonu vraćen Srbima, i Ahmedu je zajedno sa tri stotine varcarskih mučenika rečeno da napuste rodni grad, nakon toliko muke. Ahmed i njegove sestre su se zaputili u Sanski Most, smjestivši se kao i ostali u kuće pravoslavaca koji su utekli pred dolazak bosanske Armije.

Naselje u koje su smješteni varcarski muhadžiri je na brijegu iznad grada, zove se – Kruhari.

Te kuće su pune memljive studeni, čitav kraj je baran i vlažan, pa se tuže na vlagu na koju nisu navikli, memlu koja ih guši, ali Varcarani su sretni što više ne trpe ni srpski ni hrvatski teror. Teško im se obiknuti u tuđim kućama, oko kojih su svinjci, štale… Smrad.

Studen te prve izbjegličke zime, nepodnošljiva hladnoća tuđine – za stalno se uselila u njihove duše i kosti. Sve su češće i s tugom spominjali Varcar…

Često su se vrcali u snu ne znajuci gdje su, a jutrom se budili ne mogavši se snaći okruženi tuđim stvarima koje su zatekli po kućama, pa štalama, blatnjavim avlijama i puteljcima.

„Na što smo spali, kod onakvog našeg dobra i ljepote“, govorili su Varcarani.

Prikupli smo pomoć za te naše sugrađane, nešto novca, nešto lijekova – mi, i sami prognanici po Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj.

Odredili su me da tu pomoć odvezem i, od kuće do kuće, iz ruke u ruku, – predam našim Varcaranima. Moj stan u Hanau u Njemačkoj je kao poštanski biro; zvone teleofni, poštar me budi zorom da bih primio novac poslan telegrafski odnekud iz Švedske. Hrpe pisama, paketa, poklona.

Plaho su se obradovali, nisu se mogli nazahvaljivati, zvali su za sofru i na konak, otimali se ko će me povesti k sebi i ugostili, proeglendisati sa mnom.

Ahmed, kojega je rat postarao, Ahmed koji je obolio, Ahmed koji je haman i obnevidio;

„Kod mene!“

Riječi su mu bile blage, ali glas odlučan; Ahmedov poziv shvatio sam i kao počast, i kao obavezu, ali i kao naređenje.

– Bujrum, bujrum, sa osmijehom su me dočekuju i Ahmed i njegove sestre Hafiza i Faiza, kada sam se u akšam, nakon što sma od kuće do kuće dijelio poslani novac i pakete, našao pred „njihovom kućom“.

– Bujrum, bujrum, dragi komšija!

Kao nekad Hifzo i moj did,  Ahmed i ja smo polahko ispijali bosansku kahvu. Pričali smo o tome šta smo sve predeverali i nagađali šta bi nas još moglo snaći…

U neko doba sam potegao za mojom torbom i iz nje izvadio par cipela mahsuz kupljenih za Ahmeda.

Ahmed je gledao u mene, pa u cipele, iznenađen i zatečen.

-Ne znam hoće li ti biti taman! Sjećam se  kako su meni one tvoje bile taman po mjeri iako za koji broj veće. Did ih je uzajmio od Tvog rahmetli oca, da ne bih bos tetki u Bešnjevo…

Ahmed je dugo zagledao cipele. Opet mu nije jasno šta namjeravam s cipelama.

–     Cipele su za te mahsuz kupljene… Ne znam broj, ali znam da ti je noga malo poduža. Probaj!

Vidim, dovoumi se, uzeo bi, ne bi uzeo…

Namli je, radije daje, nego prima poklone; mučan je ako na dar ne može uzvratiti odmah, još većim darom; domahivao je glavom, nećkao se. Najzad je cipele uzeo i stavio pokraj sebe…

-Ne mogu se sjetiti, – rekao je nakon moje priče njegovim cipelama u kojima sam davno išao s Didom tetki u Bešnjevo.

Kako bi se i sjetio, pa posao oko cipela udeverali su rahmetli Did i njegov rahmetli Otac.

Kako bi se i sjetio i da si znao, mislim se,  pa od tada  je prošlo haman pedeset godina od kada je moj Did zajmao Ahmedove cipele od Hifze. Ahmed nije svjedok, ja jesam!

– Dragi Allahu! – uzbuđeno u jedan glas ponavljaju Hafiza i Faisa, nakon što su čule moju priču.

– Ah, vidi ti našega Ibrahima kako on sve pamti. Allahu dragi!

Kao nekad moga Dida i oca Hifzu, njih dvije nude nam kahvu, iznose voće, vrte se oko špareta, spremaju večeru.

Te noći svijeća na svijeću gorjela je u “Ahmedovoj” kući.

Dva stara prijatelja, kao nekad Ahmedov otac Hifzo i moj Did, sjedjela su do kasno u noć, a nikad se napričati priča o starim dobrim vremenima u Varcaru, u našoj Rici.

Zaneseni u eglen, zaboravili su nakratko memlu i studen koja se po tuđoj kući stalno mota kao u svom na svom i uporno nam se zavlači u kosti.

Ibrahim Halilović

NEKA IM SE NA GLAVU SRUČE SVE NESREĆE OVOGA SVIJETA

Vakif Mustafaaga Kizlaraga, utemeljitelj našega grada Varcar Vakufa prokleo je one koji iz njegove džamije ukradu – odnesu – unište svijećnjak (šamadan)

NEKA IM SE NA GLAVU SRUČE SVE NESREĆE OVOGA SVIJETA

Kada su u kasnu jesen 1992. naredbom srpskih vlasti, srpski mineri sušili najstariji i najvažniji objekat u Varcar Vakufu  – Mustafa-aginu (Kizlar-aginu) džamju  –  jednu od najljepših džamija u Bosni i Hercegovini, na njih je palo vakifovo prokletsvo.

U prahu i pepelu nestale su kopole i trijem džamije koja je bila pod zaštitom države. Ostao je samo minaret, koji je kao ispružen prst prema nebesima, proklinjao rušitelje, bezbožnike, barbare.

Uz objašnjenje srpskih vlasti kako je opasan za prolaznike, minaret je naknadno (bezbijedno i stručno) srušen, na veliko zadovoljstvo srpskih rušitelja, publike i vlasti.

Image

Muslimani su toga dana plakali.

Velika praznina se ukazala izemeđu zgrade Opštine i Horugle, još veća u dušama varcarskih muslimana.

Ne zna se da li je iz džamije prije miniranja šta odneseno  i gdje je završilo, ili je sve ostalo u ruševinama i prašini…

Zna se da su ostaci lijepe džamije stare 400 godina odvezeni na gradsku deponiju smeća u Grabežu, tamo iza Podova.

Image

Nestala su bez traga i dva džamijska šamadana (svijećnjaka iz Mustafagine džamije; jedan od njih je napravljen godine 1592-3, za vrijeme podizanja Mustafina vakufa.

Na tom šamadanu, bio je ovaj zapis:

Image

Image

„Prosvijetljenom srcu Bogu pokornih ljudi neka je jasno i bjelodano da je ovaj šamadan uvakufio aga carskog dvora (doslovno dvora sreće – deraussade agasi) hadži Mustafa-aga koji je podigao džamiju u Novom Jajcu (Yenice-i Yaytse) – neka svjetiljka njegova srca trajno sija i neka je temelj njegove veličine dugovječan – za ljubav Allaha koji nam svjetlost daje, tražeći zadovoljstvo Gospoda koji svim upravlja i sve može, izreče ovu odredbu: Onima koji ga otuđe iz spomenute džamije i pokažu inad i prkos vakifovoj odredbi, neka se na njihove glave (vratove) sruče sve nesreće ovoga svijeta.”

Godine 1001. (1492-3.)“

(Na moju molbu, istog dana je faksimil napisa o varcarskim šamadanima i prijevoda teksta na šamadanu profesora Saliha Trake, načinio i poslao mi moj sarajevski prijatelj dr. Semir Vranić kojemu se ovom prigodom od srca zahvaljujem)

SIĆANJE NA UROŠA ANĐELIĆA, GOROSTASA OD ČOVIKA – VELIKOG GRADSKOG OCA I MOGA MECENE

SIĆANJE NA UROŠA ANĐELIĆA, GOROSTASA OD ČOVIKA – VELIKOG GRADSKOG OCA I MOGA MECENE

U Varcar Vakufu (Mrkonjić-Gradu) je do prije okupacije postojala Ulica Uroša Anđelića, dugogodišnje predsjednika Opštine.

Od kako je Mustafa-aga Kizlar-aga utemeljio svoj vakuf izradivši najpotribnije gradske objekte – lipu džamiju pod kupolama sa vitkim do nebesa visokim minaretom, mekteb, karavan-saraj, dućane, pa drvenim tumrucima doveo vodu sa Lisine, te ostavio (u današnjoj vrijednosti) oko pet milijuna dolara za unapređenje i razvoj grada – Varcar Vakuf – Mrkonjić-Grad – nije imao boljeg gradonačelnika.

Nove srpske vlasti – na čelu sa gradonačelnicima, koji nikad nisu izašli iz Uroševe sjene, čijih se imena, malo ko sjeća po dobru, ukinule su Ulicu Uroša Anđelića i pokrstili je dajući joj novi, „moderniji“ naziv, onaj iz srpske mitologije, možda po junaku koji nikada nije ni postojao; svime, pa i novim nazivima ulica, oni nastoje pobrisati povijest našega grada, jer, sve je počelo s njima.
Ni novi gradonačelnici, osim nekim čudom, nikada neće izaći iz sjene Uroša Anđelića.
Šta više, da je Uroš Anđelić živ, stidio bi se svih tih seljačića koji su se odškovali u gradu, a koji grad ustvari ne podnose jer mu ne pripadaju – koji su kao nacionalisti postali podobni da bi kormilarili gradom kao brodom koji naoko fino izgleda, ali koji samo što nije potonuo, koji nije ni nalik na ono struku biserja kakvim je bio u zlatno Uroševo vrijeme.

Kada bi ustao iz groba, Uroš Anđelić ne bi prepoznao svoj i naš grad

Uroš Anđelić se prevrće u grobu, a kada bi čudom ustao iz groba, suočio bi se sa tumornom stvarnošću i ne bi mogao prepoznati ni „grad“ u kjem bi sreo samo šaku građana“.

Malo je šta ostalo i od onog grada i od građana, premda na pogled sa Privila, ili Grabeža, grad izgleda duplo veći i lipši nego što je bio. Što prostorno veći, to građanski manji – grad.

Sada je to poseljačena srpska palanka, bez gradskog stožera – Mustafine džamije u sridištu grada koju su četnici srušli u kasnu jesen 1992., a starosiditelje – muslimane i katolike, rastirali, što svojim zulumom i ubojstvima, paljevinama i dinamitom, što uz pomoć saveznika – hairlija iz HDZ i SDA, Tuđmanova i Izetbegovićevih potrčkala i petkolonaša.

SDS je unesrećio svakoga, osim odabranih, bezobraznih, pohlepnih, poletnih na tuđe. Unakazio je grad, sprljio Katoličku crkvu, srušio Mustafinu i Ričku džamije, rasstjerao mnoge prave građane.

HDZ se pobrinuo dodatno unesrećiti katilike koji su „dobrovoljno“ ostavili svoja topla vikovna ognjišta u Varcaru i nastanili se po glamočkim vukojebinama, vjetrometinama u kojima se nikad neće zgrijati, i gdi im nikad neće biti toplo kao u Varcaru.

Prije napuštanja grada, HVO i HV su uz pomoć nekolicine lokalnih Tuđmanovih
potrčkala, „oslobodili“ svoj grad od svega što je vridilo. Tuđmanova peta kolona počinila je zločin nad Miloševićevom petom kolonom, isporučivši nove količne patnje muslimnima koje je SDA izdala, a lokalni švercer malom količnim oružja dodatno izložio pogibelji i patnji. Bojvnici su počinili zločin i nad srpskim civilima. Ubijen je na bigajri hak (na pravdi Boga) i moj prijatelj, poznati sudija i advokat Niko Marić; temeljito je opljačkan i devastiran grad, kuću moga amidže Mehmeda, bojovnici su zapalili, Čulićava je ostala uzgor; sve što su građani tekli decenijama, opuhano je za dva tri mjeseca, temeljito, udarnički i svojski, vode u kućama i stanovima ostavljene jazom, da led načini dodatnu štetu.

Danas osim birtija na svakom koaku i trgovinskih radnji, privreda i ne postoji.
Nakadašnju veliku proizvodnu halu u „Manjači“ u kojoj su radile stotine radnika, nova je vlast pretvorila u svadbeni salon u kojem seoski kabadahija Dodik zadrigo od pića i podbuho od nadmenosti, s mikrofom u ruci, kao najveća zvijezda na srpksom nebu, zabavlja svoju publiku pred izbore – uvijek obećavajući im kule i gradove, a isporučujući im sve veću bidu i mizeriju. Dodik određuje ko će biti gradski načelnik, pa vladaju njegovi klonovi poput Zorana Tegeltije, koji je – tvrde lokalni Srbi, sa punim bisagama para, od carinjenja šume, posto Dodikov ministar haznadar. Ne bude li kako njih dvojica traže, ni marka neće proći u Mrkonjić, ni za općinsku birokraciju, ni za davno obećani razvoj. „Metalčeve“ hale zjape prazne; na kapije te dvije firme pod Grabežom – u Tvornicu vijaka i „Manjaču“ – unilazilo je u Uroševo zlatno doba na hiljade radnika svaki dan; danas teško da uniđe iko.

Muslimane, koji su pretrpjeli prvo četnički, pa onda ustaški teror, SDA je rastavila sa Varcarem i usrećila ih preseljenjem u Srednju Bosnu – u kuće koje su kasnije otkupili od Srba koji su otišli „svojima“. U Bugojnu i Donjem Vakufu, te u Sanskom Mostu su i mezarevi mnogih mojih sugrađana.


Kada bi htio posjetiti svoje nekadašnje sugrađane ili njihove potomke u klubovima, da je živ, Uroš Anđelić bi ih morao tražiti diljem svijeta; ne postoji evdencija gdje su, ni koliko ih je na broju, jer novim vlastima i SDS-u i SSND-u i SDA je najvažnije da su što dalje od svoga kućnog praga i Varcara, a navopridošlim „građanima“ da budzašto kupe još koje neprodano imanje, kuću. Mnogi su već prodali,hana džabe su davali, pa sada u grad ne navraćaju nikako, a ako i svrate, to je zbog neke potvrde i posjete mezarima. Derneče po Jajcu, ali ne i na Balukhani; na lito će još dalje, na Rostovo – kod Bugojna.
Cviće na grobu gradskoga Oca – „Amidže Uroša“

Posjetio sam grob Uroša Anđelića.

Odnio sam buket cvijeća. (Nakon toga umro je i Brane Anđelić, Urošev sin jedinac, prerano, iznenada, odnijeviši sa sobom, malo ublaženu ljutnju na me, jer je neko pod pseudonimom, u pohlepi za šakom njemačkih maraka, ružne riječi ispisao o Urošu kao „četniku“, premda je Uroš svim svojim bićem i djelom bio i ostao humanista, antifašista i komunista.

Brane je mislio da sam to pisao ja i ljutio se, znajući koliko je Uroš mene zadužio, valjao mi, koliko me Uroš volio i koliko sam Uroša volio ja – budući kako je promijenio i odredio moj životni put i sudbinu; bio je ljudina na koju sam mogao uvik računati.

Od milja, zvao sam Uroša Anđelića „Amidža“, što je prihvatio i Ivan Lovrenović, koji je Uroša također veoma cinio, volio i poštovao. Cinili su ga svi istinski građani, ako ćemo pravo.

U daljini se čuju cvrčci, pokoja ptica zapiva u obližnjem grmlju. Vitrić s Lisine spušta svježinu na groblje u vrućem i sparnom ljetnom danu; zrak je ispunjen opojnim mirisom bosanskih ljiljana. Oči mi vlaže suzom.

Kad se uniđe u Pravoslavno groblje nakon toliko godina, prvo što oko zapazi je čistoća i urednost, red. Vidiljivo je kako se svi trude da grobovi njihovih pokojnika budu najveći i najlipši. Tu je nova kapela, nešto poput male crkve. Česma – da se može ovježiti, prominiti voda u vazama za cviće. Mnogo je skupih nadgrobnih spomenika, cvića na groblju, u vazama; najviše je starinskih bosanskih braon ljiljana. Nigdi nisam u životu vidio

Pohodio sam grob Uroša Anđelića; buket cvijeća u znak sjećanja na velikoga čovika i moga mecene

toliko ljiljana na jednom mistu kao na Pravoslavnom groblju u Mrkonjiću.

Mnogo je znanih i neznanih imena na nadgrobnim pločama, pogotovo onim starim.

Dugo sam tumarao i tražio, usput se zadržavao pokraj nadgrobnih ploča mnogih znanih, davno umrlih sugrađana, i sićao se njihovih likova, poslova. O svakome bih i danas mogao napisati makar priču. Stojko, Dušan, Vojo, jedan, drugi… Mnogo je imena i prezimena koja nemaju veze sa našim gradom.

Tumarao sam po groblju, tražio ime Uroša Anđelića na ali nisam umio naći, pa sam najzad otišao u Dom zdravlja, sačekao da pacijent izađe iz njene ordinacije, te pitao Uroševu snahu dr. Bubu gdje je grob Uroša Anđelića.

Po Bubinim uputama – našao sam grobnicu porodice Anđelić.

Uroš je prvobitno bio sahranjen na Partizanskom groblju na Kasimovcu iznad grada.

To je bila najbrojnija i najimpozantnija sahrana koju je Mustafin i Urošev, naš grad – do tada ikad vidio. Žalost je bila velika. Uplakan narod, cviće vinci, pogrebna muzika, u dugoj pogrebnoj povorci , Mrkonjićani i Varcarani, Jajčani, Banjalučani, Sarajlije, narod iz okolnih sela, predstavnici vlasti – građani – koji su voljeli i poštivali svoga gradonačelnika koji je zadnje godine života, prije nego ga je oborila teška bolest, proveo na dužnosti u Sarajevu kao predsjednik vrlo važne – Statutarne komisije SKBiH.

U grad je dolazio svakog vikenda.

Sa Partizanskog zapuštenog groblja na Kasimovcu, u parovslavno groblje
Kako je novo vrijeme sve više bilo naklonjeno četništvu nego partizanima i antifašizmu, Partizansko groblje je zapušteno i devastirano. Uroševa djeca su pemistila zemne ostatke svoga oca u Pravoslavno groblje. Vjerovatno od straha da ne bude oskrnavljeljen, odlučeno su da na Uroševom nadgrobnom spomeniku partizanska i koministička zvizda bude zaminjena pravoslavnim krstom. S tim se možda ne bi nikada složio pokojni Uroš Anđelić, ali sila Boga ne moli, niti mrtivma daju riječ; ovako je bolje, za sada; povjesno najzaslužnijim ukidaju ulice, zatiru njihove progresivne tragove i ideje, humana dila, pa tako i Uroša Anđelića guraju u budžak. Takvi se i mrtvog Uroša boje!

Dok stojim pokraj njegova groba, pred očima mi kao u filmu prolaze događaji iz prošlosti, nižu se sićanja na Uroša Anđelića kao ljudinu gorostasa, najboljeg gradskog oca kojeg je grad ikad imao od 1492. godine i Mustafina vakta.
Bio je krupan i naočit čovik. Rodom je iz Medne, odakle je kao mladić otišao u partizane. Poslije rata, dugo godina je bio predsjednik Općine. To je zlatno doba našega grada; – kako god se Mustafa-aga davne 1492. počeo oduživati svome zavičaju, smatrajući kako je svakom insanu najvažnije tlo koje dodirnuo pri rođenju, i Uroš je u praksi pokazao koliko voli svoj zavičaj.

Mnogi privredni objekti, školske i kulturne ustanove, putevi, hotel, Spomen-dom ZAVNOBiH-a, i nebrojeni drugi grđevinski spomenici koje je Uroš podigao, ostali su svjedokom njegove izuzetne ličnosti.

Za Uroševa vakta, obilježeno je i mjesto ubojstva štaba III Sandžačke brigade, što mu četnici nisu nikada oprostili.

Brinuo se o svakom građaninu, o radnicima i službenicima o učiteljima i podvornicima, osninavo sa Banjcem Gimnaziju ukoju sma i ja išao. Starao se o nogometašima „Slobode“, bio iskreni navijač, uvijek u gledalištu na Luci. Dolazio na probe Hora KUD-a „Jedinstvo“ i glumaca-amatera; namicao novac, dijelio pravično, nikome nije manjkalo.

„Jesi li išao kod Ureša“, pitali su građeni jedni druge kada bi im neko nanio kakvu nepravdu, koji nije mogao ispraviti niko, pa ni Komitet – samo Uroš.

Uroš me prvi pipoznao kao novinara

Kada sam bio učitelj u Lisikovici, direktor bilajačke škole Slavko Sladojević zaduživao je pojedine učitelje da održe ogledna predavanja u razredu sa đacima, a prisustvovli su učitelji, a dođi bi i sam Uroš Anđelić, kao i neizostavni školski nadzornik Vojo Radovanović.

Starijeg bilajačkog učitelja Saliha Muratovića zapalo je obrada slova „i“ u prvom zazredu. Kao mlad učitelj, potkovan novim pedaoškim metodama i idejama,kazao sam šta mislim o Salihovom predavanju.

Uroš Anđelić je bio oduševljen mojim zapažanjima primjedbama.
Poslije diskusije, zagrlio me i pitao bih li došao raditi u Općinu. Volio sam svoj učiteljski poziv; već mi je nuđeno mjesto u Odsijeku za unutrašnje poslove na referatu potražnih gonjenja, ali sam odbio. Nisam od tog posla. Ovo što je nudio Uroš Anđelić bilo je sasvim nešto drugo; već sam počeo objavljivati novele po novinama i prve novinske tekstove, a Uroš mi obećava baš novinarski posao: „Radi nam opštinski Bilten“, rekao je kratko.

I tako sam došao u zgradu Opštine i pokrenuo Bilten. Bio je to Urošev izbor, trenutak kada je moj život krenuo novim i malo znanim, neizvjesnim putem, punim iskušenja, ali i draži.

Ne znam šta je Uroš Anđelić podrazumijevao pod biltenom, ali sam počeo u njemu počeo pisati novinske tekstove; ono što napiši, Huso Imamović je izvaličio na šapirografu, pa sam stranice slagao među korice sa odštampanom panoramom grada koji se poput biserja prosuo podno Lisine, niska kojoj su dodavani stalno novi biseri.

Bilteni su diljeni po kancelarijama i po misnim zajednicama.

Nikada, ama baš nikada, Uroš Anđelić se nije mišao u moj posao. Dodilio mi je lipu plaću.

Huso je uskoro dobio offset tehniku, pa smo u Biltenu objavljivali i fotografije.

Kasnije smo Ivan Lovrenović i ja pokrenuli „Mrkonjićke novine“ koje su izlazile jednom misečno.

Zajednički rad na monografiji – verbalni napad pravoslavnih popova

Uroša se posebeno sićam kada je Ivan stidljivo i bojažljivo predložio da za 30-tu godišnjicu ZAVNOBiH-a izdamo monografiju grada.

Amidža se odmah zagrijao za tu ideju, osnovao Redakciju. Pomogao nam je na svaki mogući način dođemo do građe i ljudi od struke i pomoći; putovali smo sa Urošem u Sarajevo da bi prikupli povjesnu građu; dok nas je njegov šutljivi, vječiti šofer Pajo vozio, pričali smo usput o svemu i svačemu; dobro se sićam mojih šala na svoj račun i anegdota o mojim Ričanima.

Hotel i Spomen dom ZAVNOBiH-a - ponos Uroša Anđelića
Nas dvojica, Ivan i ja, smo s radošću i ljubavlju obigrali čitav naš zavičaj, zavorili u svaki budžak, penjali se na Bočac nad Vrbasom i Sokol nad Sanom, išli u Gustovaru i Baljvine i fotogafirali stećke, skupljali priče i anegdote, pjesme i napjeve, pradanja i narodna kazivanja… I sami pisali tektstove; Ivan je pisao povjest grada do II svejstkog rata, a mene je zapalo poglavlje o ratu, I zasidanje ZAVNOBiH-a i posljeratna obnova i razvoj.

Amidža nije imao prmejedbi na naš rad, samo je ponekad diplomski napominjao kako bi trebalo više fotografija iz novijeg vremena…

Ivan je angažirao slikara Alojza Lojzu Ćurića koji je tehnički uredio monografiju koju je štampao „Glas“ u nekoliko hiljada primjeraka, nakon što je sve tekstove odobrio Redakcijski odbor. Monografija, kao i prvi Turistički prospekt za novim Hotelom i Spomen-domom ZAVBOBiH-a na fotografijama, na koje se posebno ponosio, bili su u tom prvom turističkom prospektu koji je radila „Narodna knjiga“ s kojom bio glavna veza i vodič forografija na najljepša i najznamenitija mjesa naše općine. Urađena je i serija razglednica. Sve sto, uz Monografiju i šklopčeve kovača Ljube Svetinovića u šarenim torbama diljeno je preživilim vićnicima ZAVNOBiH-a i gostima.

Hotel i Spomen-dom Prvog Zasjedanja Zemeljskog antifašističkog vijeća narodnog

oslobođenja Bosne i Hercegovine – ponos Uroša Anđelića

Na Ivanov pridlog, za tehničkog urednika Monografije određen je slikar iz Banje Luke, rodom iz Varcara, Alojizije Lojzo Ćurić. Lojzo je izradio i nove Zahvalnice i Diplome – najviša općinska priznanja. Diplome je Uroš dodijelio i Ivanu i meni, a nagradio nas i sa po 400 hiljada dinara. Kupio sam prvu veš-mašinu za od tih para…

Kada su se slavljenici razišli, i kada su građani pročitali Monografiju, s kojom su bili mnogi oduševljeni, nekoliko pravoslavnih popova na čelu sa protom Dejanom – protestirali su veoma oštro pismeno kod Komiteta; napali su Ivana i mene zbog nepotpunog prikazivanja prošlosti i stradanja srpskog naroda na području naše općine. Ivanu su povrh zamjerili i na uporabi riči njegova materinskog hrvatskog jezika.

Svašta bi možda bilo s nama, ali tu se isprsio Uroš Anđelić i stvar je legla; do tada sam se čak družio ne samo sa katoličkim svećenicima, nego i sa pravoslavnim popom Dejanom, a kasnije sa popom Lazom. Pop Dejan je čak bio i na svadbi kada sam ono doveo Hajru u svoju kuću u Rici; darivao je lipu sumu novca kao svadbeni poklon.

Uroš je dao novac za moju prvu filmsku kameru 

Od novca kojeg je dobio od Republike za proslavu godišnjice ZAVNOBiH-a, Uroš Anđelić je nešto uštedio. Kada sam mu predložio da kupimo filmsku kameru, odmah je oduševljeno prihvatio, samo me je upitao bih li umio snimati. Rekao sam kako sam se već ispraksao snimajući sa Ivanom po Varcaru amaterskom filmskom kamerom. Dobio sam narudžebenicu od dva i pol milijuna dinara, i otputovao u Ljubljanu gdje sam u „Avtotehni“ kupio „Canon“-ovu – 16-milimetarsku kameru. Do tada sam na TVSA slao samo visti, bez filma; Refik Slabić mi je jednoga dana posudio svoju „Bolex“ kameru, održao mi kratki tečaj od jedne minute pokraj Šehovića kuće, pa sam isti dan snimio na jednoj rolni od 30 metara filma što mu ju je Refik dao, dva priloga – jedan o početku asfaltiranja puta Mrkonjić – Crna Rika, a drugi o pripremama „Slobode“ za predstoječu neogometnu sezonu. Oba su objavljena. To je bila dobra preporuka Urošu koji je vjerovao u me! Tom kamerom sam snimo nebrojeno mnogo priloga koje su gledatelji cinili i virovali mi. Imala je dobar zoom, automatsku blendu, nikad pogrišiti u exponiranju.

Montažerka Christl Tanović me je pitala gdje sam završio filmsku akademiju; svi su se montažeri počeli jagmiti za moje filmove; govorili su, samo odrežu blizere na početku i na kraju i odrede minutažu; svaki kadar je bio bez greške. Gledatelji su voljeli moje reportaže i kratke filmske zapise uz prognozu vremena. Intermeza. Stekao sam i dosta i hasuma, koji su mi nekoliko puta oduzimali kameru koju je Uroš kupio. (Filmovi Varcara i varcarskih likova, kao i našega privatnog života koje smo Ivan i ja snimili amaterskom „osmicom“ netragom su nestali u zla doba i za vlasti zlih ljudi. Ne mogu prežaliti te filmske dokumente… Ali, na TV Sarajevo, ostala je filmska hronika od dvadeset godina: tome se ima zahvaliti i Amidži Urošu.

Uroš nas „vadi“ iz Crne kuće

Kada nam je u pripremi „ Mrknjićkih novina“ u „Glasu“ u Banjoj Luci UDB-a podmetnula slovo „U“ umjesto petokrake zvizde na Lojzinom crtežu partizanke – o godišnjici ZAVNOBiH-a – mi smo tu podovalu otkrili, odmah upoznali UDBU u Banjoj Luci sa tom (njihovom) podvalom, te im predali sav triraž od 3.000 primjeraka. Otišli smo na konak, vratili se sutradan u Štampariju „Glasa“ da odštampamo korigovan broj novina. Tamo su nas našli inspektori UDBE i odveli u svoju zgradu. Čitav dan smo čekali u odvojenim kancelarijama da nas saslušaju, da bi nas u neko doba noći zatvorili u Crnu kuću – Ivana, mene, slovoslagara-montažera, tehničkog urednika Miru Mlađenovića (taj će se kasnije razgolititi kao veliki četnik, čak važna budža u četničkim vlastima – zadužen baš za infromiranje. U „Glasu“ je prije toga godinama objavljivao strip „David Štrbac“).

Prinoćili smo dvi noći u Crnoj kući među najtežim kriminalcima, ubojicama, kradljivcima – naše „djelo, zbog kojeg smo pali“ bilo je najteže; protiv naroda i države. Bili smo očjani, ali i uvjerni da će istina o našoj nevinosti izaći na vidjelo, al daj dočekaj!!!

Inspektori su pretresli i Ivanovu kuću i njegovu bogatu kućnu knjižnicu.
Intervenirao je Uroš Anđelić iz Sarajeva, garantirao za nas da smo čestiti i – bili smo slobodni. Poslali su Komitetovog vozača Đoku autom po nas. Kada smo se o svečanoj večeri pojavili u Hotelu, bio je to novi šok za sve; prvo su bili iznenađeni da smo uhapšeni, a onda su još viš bili iznenađeni i našim oslobađanjem.

Udbaške podvale i ucine

UDBA je uvidila da joj podvale neće piti vode, pa nas je počela ucinjivati. Mene posebno. Da se njih pitalo, ne bi nas ni pustili iz Crne kuće kako bi nas pokušali diskreditirati i eliminirali iz javnoga života, što su lahko mogli jer svugdje su imali svoje privrežene i poslušne i žbirove i prokazivače – poluge svoje paralelne vlasti, lažove i falisfikatore. Ali, sikterisao ih je Uroš Anđelić jer smo bili nevini. Što je njavžanije, veliko i ponovljeno „sikter“ dobili su i od nas dvojice.

Nažalost, tu sramna podvala vukla se dugo za nama, mada smo zvanično i na sidnicama općinskih društveno-političkih organizacija Ivan i ja bili oslobođeni i do pomisli da bi mi takvo što mogli uraditi. Svejedno, Miloš Savanović bi malo-malo, pa reci kako je „njia apsilo i u Banjoj Luci“. UDBA je više puta pokušala da me vrbuje, pratili su me u korak kada sam pravio vikednicu u Podišljku, da ne bih od nekoga dobio kilu eksera na poklon. Tražili su, i odbijeni su, čak i da špijuniram svoje najbliže kolege na TV, kao i svoga prijatelja Ivana Lovrenovića. Kad sam jednom snimao prolazak Tita kroz Jajce, jedan od udbaša iz pratnje je otvorio vrata jurećeg auta i udario me s boka, da sam se previjao od bola, i kamera je zabilježila – umjesto Titove kolone – nebo!

Dugo godina sam mislio kako je to bilo slučajno, a kasnije sam saznao da je to namjerno urađeno. Ništa im nije pošlo za rukom ko kaljanja naših imena, ni Ivanovog ni moga, niti od vrbovanja, pa nas dvojice nema u knjizi „Čuvari Jugoslavije“ koja ima popis svih udbaša i njihovih žbirova. I Ivan i ja smo imali jaku volju, čvrste karaktere i stalno smo borili za istinu, pa nikakve ucjene nisu pile vode, čak i po cijenu zaprićenog višedecenijskog zatvora zbog „djela“ protiv naroda i države, nisu nas mogli slomiti. Kasnije su UDB-a i onaj njen mali potrčkalo Milenko Pavlović angažirali Miću Kajteza, moga rasvitljivača, da mene i moje kolege na TVSA uhodi i špijunira, ali to je neslavno propalo. Mićo se napio, te mi sve priznao, pa sam ga potom otpustio da mi ne bi „svitlio“. Jedan od velikih napora, UDB-a i Pavlović su uložili da opovrgnu moje TV-snimke kako je podivljala četnička rulja sa svojom ikonogrifijom pravile nerede po gradu za pravoslavni Božić 1987. U tome su im pomagali i Muslimani, dajući lažne izjave Nenadu Pejiću „kako ništa nije bilo“.

Sudija za prekršaje je ipak kaznio pet-šest izgrednika.

Taj snimak nije bio povoljan ni Sabini Dizdarević koja je radila u Komitetu. Kasnije sam je sreo u Sanskom Mostu kako razvaljujući ona pravi neku Alijinu državu.
Uroš Anđelić je ugostio Tita

Najveće priznanje kao prvi građanin našeg malog mista, Uroš Anđelić je dobio kada mu je pružena prilika ugostiti Tita u novom hotelu i našem gradu. Sićam se kako je Uroš i meni osigurao prisustvo u Titovoj blizni. Rekao je da kažem i mome prijatelju fotografu Šerifu Darkuliću da i on mora doći i sve to fotografirati; Šerko je napravio snimke i albume u kojima je bilo i fotografija koje sam ja snimio, čak i Titov potret, te posjetu Muzeju Zavnobiha; poredao ih je u albume i za njih savio fine pare od Uroša Anđelića. Jedan je bio Uroš. Amidža!

Uroš Anđelić je tada svoju suprugu Dušanku posadio odmah do Jovanke Broz, a njemu je bilo misto uz samoga Tita. Služio je ih konobar Ljupko Prole.
Posjeta Tita je bila i veliko priznanje našem gradu koji se pod Uroševom rukom brzo razvijao; bili smo ponosni i radosni svi, čak i su smišili i četnici obrijanih brada. Lipšu svečanost grad nije vidio.

Uroš Anđelić: Pisanje nije što i orati i kopati!

Kao novinar, koji nije nikada dovodio u pitanje istinsko izvještavanje, svojim tv-prilozima – slikom sam i ričju, više puta sam dolazio u sukob sa općinskim političarima. Jednom im nije bilo po volji prilog na TVSA o prokišnjavanju Doma ZAVNOBiH-a, drugi put nije im se sviđalo što sam gledalištu pokazao i naličje Balukhane. Tu su i prilozi – bruka i sramota zbog otimačine sirotinjskih stanova solidarnosti, zatim prilozi na o zloupotrebama novca od Zelenog plana – novac kojeg su u svoj džep savili lkalni moćnici, neumaši, među njima i budući ratni predsjednik Opštine Milan Malidža; proglašavali su me nacionalistom i oduzimali kameru, zabranjivali raditi. Ali, iako sam se znao sam braniti i obraniti, sve dok je bio živ Uroš Anđelić-Amidža – bilo mi je lakše, mada nikad nisam tražio od njega pomoć i zaštitu. Znao sam da je tu, u blizini, ako zatreba; imam oslonac u njemu.

Kada sam radio „Mrkonjićke novine“ i Monografiju Bilajca, imao sam kancelariju u susidstvu društveno-političkih organizacija u potkrovlju Doma kulture. Tada bi moja vrata otvarao Uroš Anđelić, pa s praga pitao kako sam, i sokolio me da radim tako kako radim, a ovi tamo (Mujo Durek i Mirko Kokeza) kojim je išao u posjetu, moraju znati da pisati „nije što i orati i kopati…“

Mustafa-aginu džamiju su srušili isti oni barbari koji su ukinuli Ulicu Uroša Anđelića; tragova utemeljitelja Varcar Vakufa, vakifa  Mustafe-age haman i nema više, ali graditeljski spomenici   velikog  Uroša Anđelića još su uzgor. I Mustafa-aga i Uroš Anđelić su se držali one izreke koja kaže kako je svaki čovjek dužan svome zavičaju 

Urošu Anđeliću je bio drag opštinski arhitekta Veso Maoduš; obijica su imali smisla za tradicionalnu bosansku arhitekturu i obojica su to i djelom dokazala. Krovovi najvažnijih objekta u gradu podsjećaju na one na starinskim bosanskim kućama i seoskim kolibama.

„De vid’ ti to!“

Nije Amidži Urošu baš bio drag Slavko Jovanović, tržišni inspektor. Jednom sam se zatekao kod Uroša u kancelariji da bih ga nešto pitao, a na vrata je hrupio tržišni inspektor. Pokušao se žaliti na Škandru zato što bi iznesi koji sepet voća na čaršiju da bi prodao i prihranio svoju brojnu čeljad. Uroš nije htio ni saslušati tržišnog inspektora, nego mu je rekao „De, vid’ ti to.“

I kad bi mu se neko drugi na nešto neosnovano žalio ili ga pitao, ili tražio da Uroš radi njegov posao, dobijao je istu Uroševu uputu. „Vid’ ti to!“

I Ivan i ja smo također imali priliku da nam Uroš kaže „De vid'te vi to“. Izgledalo bi da nas nije ni čuo, ali uskoro bi nas pozvao sebi i podsjetio na ono što smo mu govorili i – obavistio nas da je nam je udovoljio.

Ivan i ja smo jako voljeli i cinili Uroša, poštovali ga. Jer, Uroš je volio svoj grad i nas, sve njegove građane. Znao bi često šetati gradom, brzo hodeći, po malo nagnut naprid sa rukama na leđima, gledajući u svaki gradski budžak; ne bi propustio priliku upitati ljude za zdravlje, saslušati ih, obećati im štogod i izvršiti obećanje. Stizao je svugdje i u fabrike, i u škole i u svlačionicu „Slobode“, i na probe Hora. Gdje god je bio narod, gdje god su bili građani, bio je i Uroš.

„Da ne bi Ureša, strada Abdulah“ 

Jednom je Opštinski komitet ribao Abdulaha Ćanu, upravnika radničke menze na Pilhani.

Teška optužba – kuhao je u dvi šerpe grah, u jednoj sa krmetinom.

Članovi Komiteta su se nadmetali ko će žešće optužiti Abdulaha.

Uroš ih je pustio da govore i govore, optužuju, presuđuju, a onda jednostvavno „presjekao“ tu zamornu i po Abdulaha opasnu diskusju rekaviši. „Radi ti Ćano svoj poso ko i do sad! Neka jede svako šta mu je volja“. Veliki Uroš!

Eto, takve mi sličice prolaze kroz glavu dok stojim sam u Pravoslavnom groblju u Varcaru – pokraj spomen-grobnice obitelji Anđelić gdje počiva i veliki čovjek, prijatelj i graditelj našega grada i projektant moje sudbine.

Uvik sam imao na umu da sam u novinarstvo došao zahvaljući i Urošu Anđeliću, a kad god nešto radim, prvo se upitam šta bi na to rekao moj rahmetli Did, a i „Amidža“ Uroš…

Trudio sam se čitav život da ne iznevirim njhove ljudske principe, jer su obojica imali snažan utjecaj na moj život i formiranje moje ličnosti – Did u familiji, Uroš u društvu i profesionalnom životu. Sa radošću i tugom sitim se velikoga Uroša. Amidže. S radošću jer sam poznavao tu izuzetnu osobu i što mi je baš on pokazao novinarsku životnu stazu; sa tugom jer nije više u životu.

Uroš živi u mojim najlipšim uspomenama.

Toga velikoga čovjeka koji je svoje vrijeme obilježio sjajnim djelima i bacio u zasinak sve svoje naslidnike, nikada neću zboraviti.
Vrijeme će pokazati jesam li ispunio i očekivaja Uroša Anđelića.

U jednom nisam, a i bolje je; Uroš mi je više puta nabacivao kako bih trebao pisati i za „Komunist“, ali ga nisam poslušao. Nisam bio  rođen za „ideološke“ tekstove.
Pokoj plemenitoj duši pravednoga i velikoga Uroša Anđelića, najboljeg gradskog oca i neimara – od vremena Mustafe-age do danas!

Vraćam s groblja tužan, ali sa olakšanjem u svojoj duši.

Idući stazom prema izlazu, pogled mi prelazi preko mora ljiljana i pada na grad koji nije isti – ni Uroša, a ni građana nema; tamo gdje je Mustafa-aga udario onaj glavni stožer, džamiju pod kupolama s vitkim minaretom, zjapi ogromna praznina.

Tako i u meni samome.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.