UBIJSTVO ESADA BENDERA I UMORSTVO OMERA FILIPOVIĆA

Sjećanje logoraša sa Manjače UBIJSTVO ESADA BENDERA I UMORSTVO OMERA FILIPOVIĆA Viđao sam Omera Filipovića, profesora iz Ključa, naočita i kršna momka još neko vrijeme; nisu ga dirali. Mislim da je bio redar. Logor su tako organizirali da su logoraši iz svakog grada imali svoga redara. Omer je bio zadužen za logoraše iz Ključa. Redari …

Sjećanje logoraša s Manjače: “KUVAR TI USPE ONAJ BUĆKURIŠ; SJEDEŠ ZA STO I JEDEŠ, A ON JEDE TEBE

Sjećanje logoraša s Manjače KUDAR TI USPE ONAJ BUĆKURIŠ; SJEDEŠ ZA STO I JEDEŠ, A ON JEDE TEBE . Ode Omer (Filipović). Pogledamo gdje se smjestio. Nema izbora - svugdje goli beton! Posjedasmo jedni pored drugih, na studeni beton. Kasnije smo našli malo slame, pa smo je prostrli. Nemir u dusi i mislima. Kako izaći …