Ljiljani se ne iskorjenjuju baš tako lako kako se činilo i čini neprijateljima Bosne

Molim prijatelje u Facebook grupi koja zahtijeva povratak u život Ustava RBiH  da mi oproste na nepravovremenom javljanju u vezi sa događajem u Varcar–Vakufu. Bio sam odvojen od tehnike tokom boravka u Bosni, ali to nije jedini razlog. Ipak, pratio sam reakcije povremeno iz internet-klubova u koje bih svraćao da pogledam poštu i zbivanja u …

S A O P Ć E N J E u vezi prijetnji o rušenju države Bosne i Hercegovine

Pokret za Republiku Bosnu i Hercegovinu FACEBOOK GRUPA OD OKO 80.000 GRAĐANA KOJA ZATIJEVA POVRATAK U ŽIVOT USTAVA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE S A O P Ć E N J E u vezi prijetnji o rušenju države Bosne i Hercegovine izrečene od strane milicionera Dragana Kaurina a u povodu isticanja simbola RBiH pred zgradom ZAVNOBiH-a u …

STATI NA STRANU FAŠISTE – NE ZNAČI BITI NEUTRALAN

“Ovdje su ozbiljne stvari u pitanju. Nije ovo bilo koja zgrada. Ovo je važan dio bh. historije.“ To su riječi Eda Vulliamy-ja, britanskog novinara koji je svjetskoj javnosti otkrio logore u kojiam su Srbi u Bosanskoj krajini držali, mučili i ubijali civile. Te riječi Ed je javno izgovorio prije nekoliko dana ponukan protivljenjem prijedorskih srpskih vlasti i vlasnika …

MUFID EFENDIJA ZABRANJUJE DŽEMATLIJAMA KONTAKT I RAZGOVOR SA MNOM

Samovolja i arogantnost hodže džamije u Rici u Varcar Vakufu – Mrkonjić-Gradu MUFID EFENDIJA ZABRANJUJE DŽEMATLIJAMA KONTAKT I RAZGOVOR SA MNOM *Vjerojatni povod je moje inzistiranje da obnovu porušenih vjerskih objekata i spomenika islamske kulture u konačnici plate oni koji su ih barbarski porušili  * Hodža Mufid efendija koji obavlja dužnost imama u Hamidiji džamiji …

ZASTAVA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE ISPRED MUZEJA ZAVNOBiH-a U MRKONJIĆ-GRADU/VARCAR VAKUFU, 6. AUGUSTA 2012.

Posjetivši me u mome rodmom Varcar Vakufu/Mrkonjić-Gradu, moj prijatelj i suborac Marjan Hajnal poželio je da odemo do Spomen-muzeja Prvog zasijedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH-a). Dogovorili smo se snimiti fotografije i video-klipove sa zastavom sa ljiljanima. To smo i učinili, izgovorivši nekoliko rečenica o značaju ZAVNOBiH-a na kojem je 25. novembra …