Hadži Fuad ef. KARAGA – nekadašnji imam Kizlar-agine džamije u Varcar Vakufu, zatim imam, pa penzioner u Sisku: NIKO NEMA PRAVO ČINITI ZLO U IME BOGA!

Slučajan susret u Ključu Hadždži Fuad ef. KARAGA – nekadašnji imam Kizlar-agine džamije u Varcar Vakufu, penzioner u Sisku NIKO NEMA PRAVO ČINITI ZLO U IME BOGA * Hadždži efendija Karaga proveo je kao imam u Varcar Vakufu (Mrkonjić-Gradu) dvanest i po godina * Za grad i građane vežu ga mnoga lijepa sjećanja *  Nikako …

NEGIRANJE GENOCIDA  – NASTAVAK JE GENOCIDA U DEJTONSKOM MIRU

      NEGIRANJE GENOCIDA  - NASTAVAK JE GENOCIDA U DEJTONSKOM MIRU * Suočeni smo sa svakodnevnim nasrtajima, na povijest, sadašnjost i budućnost građanske države Republike Bosne i Hercegovine. Režim SDA - IZ se uz našu podršku ne suprostavlja silama mraka, nacizma i fašizma i njihovim otvorenim nasrtajima na državu, pa ne pometemo li hitno to smeće …