Danielu SERWERU, KOAUTORU DAYTONA: ZAMIJENITE AMERIČKI USTAV DAJTONSKIM, A NAŠE “DOBRE POLITIČARE” IZABERETE U USA KONGRES KAKO BI ONI RJEŠAVALI AMERIČKE NAGOMILANE PROBLEME!

Otvoreno pismo prof. Danielu SERVERU poodom njegovih neprihvatljivih izjava izrečenih u nedavnom razgovoru za Al Jazeera Bakans

OHRABRUJEM VAS DA DEJTONSKIM USTAVOM ZAMIJENITE AMERIČKI VAŽEĆI USTAV, A NAŠE “DOBRE POLITIČARE” IZABERETE U AMERIČKO KONGRES KAKO BI ONI RJEŠAVALI AMERIČKE NAGOMILANE PROBLEME!

 
Ibrahim*Vi se s Richardom Holbrookom kreirali dejtonski “ustav,” supendirali važeći Ustav RBiH, unesrećili nas sa Vašim “ustavom” koji je protivan pravu, priznaje genocid, a Vi bi da ga reformirate. Pokušaj “reformi” kroz “Aprilski paket” Vam je propao, ali Vi ne odustajete kako bi nas kao đoja odveli u EU, koja se raspada, a koja je zajedno sa USA i UN-om kriva za razaranje jezgra suživota u Bosni kojem sada EU kao teži. Vi niste neovisni intelektualac, nego broker Srbije i RS koji je javno brani njihove interese i pored sudskih presuda o genocidu. Molim Vas okanite se! EU se može i raspasti i nestati, ali država Bosna mora trajati dok je civilizacije *
 
(Slijedi prijevod originalnog pisma Serweru koje sam napisao na engleskom jeziku, a nalazi se u dokumentaciji Facebook grupe koja zahtijeva povratak Ustava RBiH, pa tu a, i bosansku verziju – možete uzeti kao osnov za svoja pisma koja možete poslati na adresu
danielserwer@gmail.com)
Profesore Server,
Povod za ovo pismo je Vaš interview koji ste dali Al Jazeera Balkans sredinom juna 2016. u kojem ste insistirali na reformama “dejotskog ustava” kako bi BiH krenula putem euro-atlanskih integracija.
U tom javnom nastupu izrekli ste nekoliko netačnih navoda, koje odlučno dobacujem.
Prije svega, Annex IV kao dio daytonskog mirovnog Sporazuma ne može biti reformiran jer je loše napravljen, pa ne funkcionira u praksi.
taj “ustav” je ilegalan jer nikada nije usvojen u Parlamentu (R)BiH.
Taj „ustav“ je u suprotnosti sa referendumskom voljom građana iskazanom 1992., u suprotnosti je sa Poveljom UN-a, Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju genocida, Bečkom konvencijom o međudržavnim ugovorima, ius cogens normi i presudama najviših sudova UN u vezi sa genocidom u Bosni.
serwerAnnex VII niije sproveden u život, a ono malo izbjeglica što se vratilo svojim kućama živi nezaštćeno u apartheid lišeno ljudskih prava i sloboda. Oni su izloženi strahu od ratnih zločinaca, policije i huligana RS koji ih stalno napadaju i zatrašuju. Vlasti RS ignoriraju Bošnjake kao narod i njihovo pravo na bosanski jezik.
Milorad Dodik drastično, ali nekažnjeno krši odredbe tog “ustava.”
Europski sud za ljudska prava oborio je do sada nekoliko paragrafa tog dejtonskog “ustava.”
Zbog toga, taj “ustav” ne može biti reformiran, nego mora biti ukinut jer on ne funkcionira u praksi i zato jer je nepraveden budući da potvrđuje i uvažava rezultate genocida.
Jedino važeći ustav je legalni Ustav Republike Bosne i Hercegovine koji je suspendiran u Daytonu mimo domaćeg međunardnog prava.
U tome ste i Vi učestvovali.
Postoji Ustavni zakon usvojen u Parlamentu RBiH na osnovu kojeg automatski može biti vraćen Ustav RBiH ako dejtonski Annex IV nije funkcionalan, a nije!
Imajući u vidu presude Svjetskog suda pravde i Tribunala, gdje je Srbija presuđena za nesprečavanje genocida kojeg je počinila
Vlada, vojska i milicija RS – “države u državi,” – te presude ITCY za genocid koji su počinili pojedinci, uključujući i Radovana Karadžića, građani RBiH imaju neotuđivo pravo na Ustav RBiH.
Presuda Svjetskog suda prvade jasno je označila RS kao počinitelje genocida. Citat:
 
297. Sud zaključuје da su djеla pоčinjеna u Srеbrеnici, koja pоtpadaјu pоd član II (a) i (b) Kоnvеnciје, izvršеna sa specifičnom namjеrоm da sе djеlimičnо uništi grupa muslimana Bоsnе i Hеrcеgоvinе kaо takva; i shоdnо tоmе, da оna prеdstavljaјu djela gеnоcida kојi su izvršili pripadnici VRS u Srеbrеnici i u njеnој оkоlini počevši od 13. јula 1995.“ Kraj navoda.
Imajući to u vidu, bosanski građani imaju pravo na povratak Ustava RBiH.
 
Istina je da je Svjetski sud oslobodio Srbiju od direktne krivnje za genocid u Bosni, ali je presudio da je Srbija prekršila odluku suda o sprečavanju genocida. Dakle, genocid se dogodio, nema sumnje. Ako Srbija nije spriječila genocid, Sud i time potvrđuje je genocid počinjen.
 
Na osnovu tih činjenica, bosanski građani imaju pravo na Ustav RBiH.
 
Vlasti RS i Srbije negiraju genocid i sudske presude.
Tribunal u Haagu skriva dokumente koji potvrđuju učešće Srbije u genocide u Bosni.
Želim Vas infomirati da je u toku process na obnovi spora na Svjetskom sudu pravde po tužbi RBiH protiv Srbije i Crne Gore za agresiju i genocid na osnovu novih dokaza, tako da Svjetski sud pravde svojom presudom konačno pobriše rezultate gonocida i vrati Ustav RBiH.
Kao učesnik u stvaranju dejtonskog “ustava” (Annex IV) zajedno sa Holbookom, Vi ne samo da zanemarujete sudski već dokazane činjenice, nego uporno radite na cimentiranju daytonskog “ustava” pa tako i Srbijanskih inters. To znači uzimanje u obzir “realnog stanja na terenu” postignutog genocidom. Građani RBiH nikad neće prihvatiti rezultate agresije i genocida kao konačno rješenje.
Prije ste poslve na Balkanu i Bosni obavljali kao uposlenik State Depratmenta. Sada to radite kao privatna osoba.
 
serwer i pentagon
I kad je plaćenik State Departmenta i kad nastupa kao neovisni znanstvenik – Serwer uporno  arogantno i za sada nezaustavljivo radi protiv RBiH u korist Srbije i RS – pri tome se služi se obmanama i podvalama umjesto istinom i pravom

Na osnovu Vaših izjava, zaključujem kako Vi radite na stvaranju utiska u javnosti da ste vi i dalje uposlenik State Depratmenta i da sve što izjavite, pa “ustavne reforme” američka politika bepogovoran bespogovoran zahtjevkojeg kao takvog moraju poslušati i usvojiti bosanski korumpirani političari i žrtve genocida.

“Aprilski paket ustavnih promjena” – u čijoj izradi ste i Vi učestvovali, bio je spisak Dodikovih želja i naređenja, ali je doživio je neslavan kraj u bosanskom Parlamentu.
U spomenutom interviewu Vi ste kritikovali ljude koji su oborili taj Vaš paket u Parlamentu na legalan način. Vi nastavljate gurati reforme kao da se ništa nije dogodilo.
Vi ste javno stali na stranu Williama Schabasa da bi mu pomgli u obrani Srbije od Tužbe RBiH u sporu za genocid na Svjetskom sudu.
Također ste javno pomogli Williamu Schabasu u obrani Srbije za genocide u Hrvatskoj.
Odbijam takvu aktivnost i zahtjevam od Vas da djelujete korektno kao neovisni znanstvenik, a ne broker Srbije i RS.
Tražim od Vas da poštujete suverenitet države Bosne i da se ne miješate u njene unutrašnje poslove.
 
Ako Vi vjerujete da je daytonski “ustav” dobar, ako smatrate da je RS u fazi “tranzicijske demokracije,” kako ste rekli (sic!), a ne najgore vrste aparheida za Bošnjake i Hrvate, ako vjerujete da se taj “ustav” u čijem ste stvaranju učestvovali sa Holborokom može reformirati, ako ste osokoljeni sa fijaskom “Aprilskog paketa” – onda ja Vas ohrabrujem da s tim svojim dajtonskim “ustavom” usrećite US tako što ćete važeću Ustav USA zamijeniti vačim dejtonskim Annexom IV.
Imajući u vidi vašu izjavu kako su (i bosanski) “političari dobri” (sic!), savjetujem Vas da ih izaberete u Kongres USA tako da oni riješe nagomilane probleme u USA, i to na osnovu Vašeg “ustava.”
Molim Vas ostavite nas same da se kako znamo i umijemo borimo za pravdu i povratak Ustava RBiH.
Taj jedino važeći Ustav RBiH je usvojen u legalnoj procedure u Parlamentu RBiH, a potvrđen je na Referendumu 1992. Na osnovu toga i svega rečenog, mi imamo pravo na jedino važeći Ustav RBiH.
Bosna je stotinama godina bila jezgro suživota u Europi kojeg sada pokušava ostvariti EU, a Vi nudite “reforme” “ustava” koji je razorio baš taj nucleus suživota i tolerancije i to u suradnji sa EU, UN, USA.
Imajući u vidu trenutni proces rastakanja EU koji je počeo referendumom i britanskim “ne” ostanku u Europskoj uniji, EU može i nestati, ali bosanska država mora opstojati dok god postoji civilizacija.
Ibrahim HALILOVIĆ, slobodni novinar, prognanik u Canadi, povratnik u Mrkonji-Grad (Varcar Vakuf) RBiH
***

KO JE DANIEL SERWER

rfe
Daniel Serwer, profesor na Univerzitetu za međunarodne odnose „John Hopkins“ koji je u periodu od 1994. do 1996. godine služio kao specijalni izaslanik State Departmenta za BiH.
Priznaje javno da ni jedna od njegovih incijativa nije uspjela, ali evo – ne odustaje.
 
To je obična laž. Serwera demantira njegova biografija koju donosim na engelskom jeziku sa Wikipedije: Evo citata:
“(He) was special envoy and coordinator for the Bosnian Federation. During this posting, Serwer mediated between the Croats and Muslims and was the negotiator who brokered the first agreement reached at the Dayton peace talks.”
Prijevod: On (Serwer) je bo specijalni izaslnik (State Depratmenta) i koordinator za Federaciju BiH. Za vrijeme obavljanja te dužnosti, on je posredovao između Hrvata i Muslimana i bio je prvi pregovarač koji je posredovao u prvom sporazumu postigntom za vrijeme mirovnih pregovora u Daytonu.
***

Prof. Serwer je istoga dana, 24. juna 2016. odogvorio na moje pismo i traži neka dodatna objašnjenja, pa da objavi to pismo:

Serwer:
MOLIM VAS PREISPITAJTE VAŠE DVIJE REČENICE

“Hvala vam za komentar. Kao što ste opisali to je otvoreno pismo, pa mogu pretpostaviti da je u redu da se ono objavi na www.peacefare.net, sa nekim malim preuređenjem radi jasnoće Vašeg pisanja?

Imam jedan mali zahtjev jer sam razočaran. Ti kažeš:

Ti si javno branio gospodina Williama Schabasa i pomogao mu da brani Srbiju u RBiH tužbu protiv Srbije za genocid. Takođe da sam podržao gospodina William Schabasa koji je branito Srbiju u tužbi Hrvatske za genocid.

Ne sjećam se da sam branio gospodina Schabasa, koga ja znam, ali nisam razgovarao sa njim najmanje deset godina, niti mu pomagao. Njegovo ime se ne pojavljuje nigdje na www.peacefare.net, gdje sam objavio skoro sve što pišem. Ja bih te zamlio da preispite te dvije rečenice.“

***
Odgovorio sam Serweru ovako:

POMOGLI STE NA UNIŠTENJU REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE U DAYTONU

Prof. Serwer!

Objavio sam moje pismo na Fecebooku profilu Grupe koja zahtijeva povratak u žviot Ustava RBiH i broji 65.500 građana. Vi možete to pismo, Vašu molbu za korekcijam i moj odgovor objaviti gdje god želite.

Dio pisma za koji ste tažili da ga ispravim je tačan, ali po Vašoj želji mogu Vam ponuditi još koje objašnjenje. Pažljivo pratim šta neprijatelji zakona i prava, to jeste neprijatelji moje domovine RBiH rade već dugo vremena.

Rado ću Vas podsjetiti na činjenicu da ste Vi pomogli razaranju moje domovine Republike BiH u Daytonu zajedno sa svojim šefom Holbrooke-om i drugim šejtanskim slugama.

Ne znam jeste li pili viski sa balkanskim kasapinom Miloševićem, ali znam iz pouzdanih izvora da ste Vi posredovali između Hrvata i Muslimana u Daytonu. Vi ste bili pregovarač koji je posredovao u postizanju prvog sporazuma na mirovnim pregovorima Daytonu. Pomogli ste na u uništenju Republike Bosna i Hercegovine u Daytonu.

U vezi sa ulogom advokata Scoundrel Schabasa u sporu Hrvastke i Srbije na Svjetskom sudu, on je dao jedan interview “Večernjim novostima” u Beogradu gdje je izjavio: Navod naslova: “Srbija ima osam svjedoka u sporu sa Hrvatskom.”
Izjava:

Navod: Savjetujem Vladu Srbije u postupku koji se vodi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu već nekoliko godina .”
“Schabas je to potvrdio, ali nije htio komentirati o pripremama u ovom moment.” Kraj navoda.

Usprkos tog saznanja i da je “Schabas zmija u travi već neko vrijeme,” kako je rečeno o njemu u vezi sa bosanskim stvarima, Vi ste ga branili ovim riječima: Navod:

“Poznajem Billa Schabasa kao jednog vrlo posvećenog znanstvenika i finog intelektualca čak i ako se ne slažem u vezi oko Bosne i drugim stvarima.”

Nakon tih laskavih riječi, ponovili ste svoju mantru kako niste s njim razgovarali deset godina. Šta je po srijedi? Da li ste me ubijedili u istinu Vaših riječi u Vašoj mantri?

Prof. Serwer!

Budte sigurni, znam ko ste, a bosanski građani će biti upozoreni o tom saznanju. Učiniću to kako najbolje mogu pa da legalnim putem zaustavimo Vašu otrovnu misiju u vezi sa sudbinom moje domovine imajući kao najbolje orožje pravo koje je dokazano na najvišim sudovima na svijetu. Činiću ono što najbolje mogu kako bi zaostavio “zmiju u travi” koja postoji dugo vremena i koja nas ujeda kao žrtve genocida nepodnošljivo dugo vremena.

Nije me briga ko Vas plaća ili ne plaća, ali brinem o tome šta radite. To nije Pravda niti zakon, ali jeste u interesu Srbije i RS.

Ibrahim Halilović

(Mogući su nastavci na ovu temu)

One Reply to “Danielu SERWERU, KOAUTORU DAYTONA: ZAMIJENITE AMERIČKI USTAV DAJTONSKIM, A NAŠE “DOBRE POLITIČARE” IZABERETE U USA KONGRES KAKO BI ONI RJEŠAVALI AMERIČKE NAGOMILANE PROBLEME!”

  1. ovi svjetski djilkarosi puno pametuju bolje im je da smece ciste ispred svoje kuce jer nisu u stanju da to kod sebe urade NA POCETKU RATA VIDILISMO DOBRO KAKO SU NAM POMOGLI STAVILI SU EMBARGGO NA UVOZ ORUZJA TAKO DANAS LAKSE CETNICI POKOLJU raseljavali su narod sa njihovih vjekovni ognjista palili kuce i onda su nam se pravili prijatelji nama ne trebaju uvozne pametise danam komanduju u nasoj kuci ni mi njima ne komandujemo u njihovoj Bosna kao drzava mora opstati MORA nema nam druge jer ako ne opstane nema ni nas dokle cemomse lomiti po tudjem svijetu Za covjeka nema vece nesrece nego kada ostane bez domovine bokje je da ni njega nema Sada su svi pametni smjeskaju se pametni i pokusavaju da urade posao u nasoj napacenoj Bosni kako se njima hoce Neznaju jadnici daje ta ista Bosna odolila mnogima vjekovima i niko je nije uspio rasparcati Uzdamo se u Boga da nece ni sada budimo jedinstveni svi rodoljubi nase drage Bosne i nedaj moje nikome daje kasapi kako ko hoce Ako izgubimo nasu Bosnu bolje ii nas da nema

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: