Pitanja muftiji Banjalučkom Nusretu ef. Abdibegoviću PO KOJIM JE KRITERIJUMA I ZASLUGAMA HODŽA PRIMITIVAC MUFUD HUSKIĆ UNAPRIJEĐEN U GLAVNOG IMAMA U VARCAR VAKUFU?!  

Javnost je upoznata putem video-snimka, a i Vi lično i od Jusufa Dubice i od mene o primitivnom istupu, psovkama i potvorama hodže Mufida Haskića na gradilištu obnove Kizlar-agine u Varcar Vakufu (Mrkonjić-Gradu) koje je ničim izazvan uputio meni lično kao novinaru koji je legalno snimao obnovu porušene Kizlar-agine džamije, pa ipak niste smijenili ili premjestili tog nevaspitanog primitivca hodžu, nego je prvo pod zaštitom bivšeg muftije Edhema Čamdžića zadržan u službi, a onda nagrađen i unaprijeđen u glavnog imama

 Da li ste pri unapređenju tog primitivca u rang glavnog imama imali na umu uspjeh, ili neuspjeh u radu hodže Mufida Huskića?  Evo dokaza da je unaprijeđen za nerad i neizvršavanje muslimanskih obaveza, običaja, poštivanja vjere i džematlija, čuvanja vakufske imovine….

Džemat „Mrkonjić-Grad“ je mali džemat. U gradu postoji tek trideset muslimanskih kuća.  

Pitanje: Da li je Džemat brojno ojačan za vrijeme hodžinstva Mufida Haskića?

Mufid Huskić, smaovoljni i drski glavni imam Džemata Mrkonji-Grad; vrijeđa i psuje, zabranjuje, poziva policiju na osnovu svoje lažne prijave, uz podršku lažnih svjdoka, potvorom i zahtjevom da četnik-policijac uhapsi. Da li je i zbog toga počašćen titulom glavnog imama

Džemat se smanjio za najmanje petinu uglednih i zaslužnih članova. Zbog tog i takvog hodže primitivca Džemat su napustili r. Safet Arnautović, Jusuf Dubica, bivši mutevelija, Bejnamin Topalović, jedan od najzaslužnijih za obnovu džamije u Rici u Mrkonjić-Gradu i ja, svi starosjedioci. Zašto je onda taj hodža unaprijeđen u glavnog imama, umjesto da je makar kritiziran za svoj nerad, javašluk i primitivizam, nedolično ponašanje koje je uzrok smanjenja broja džematlija?! 

Da li se rečeni hodža Mufid Huskić istakao u očuvanju vakufske imovine?

Nije, kao ni mutevelija Šaćir Spahić je moguće pod Haskićevim utjecajem i kontrolom, kao i doskorašnje višegodišnje predsjednice Medžlisa Zinete Šehović koja je visokopozicionirani član SDA stranke. Kao odbornica SO-e ispred SDA digla je ruku za sve odluke o srbizaciji ove općine, za SAO, MAO… Ona je među jedinim zaposlenim Bošnjacima u Mrkonjiću, da li baš zbog toga! Da li je baš zbog toga držite na čelu IZ u Varcar Vakufu? 

Medžlis Islamske zajednice je izgubio prvostepeni spor oko prava na vlasništvo vakufske imovine – šume – u planini Lisini iznad samog grada… Taj ostatak ostataka nekadašnjeg 1/1 Vakufa, mogao bi uskoro biti otet i uknjižen na Općinu Mrkonjić.Grad. Muftija Banjalučki Abdibegović hvali Dodika za šaku obećanih maraka, ali ne pušta avaz na Dodikove primitivističke istupe o muslimanima-Bošnjacima, o hodžama, niti puno haje na izjavu da je svaki pedalj zemlje u RS vlasništvo RS, u što sapadaju i vakufi, i mezarja, poput onog gaja u Lisini koji bi uskoro mogao postati srpsko vlasništvo, poput mezarja u Starom selu koje postalo 1/1 vlasništvo općine Mrkonjić-Grad

Mutevelija Spahić izjavljuje da su se žalili višoj sudskoj instanci, da Rijaset zna za ovaj slučaj (nečuvenog, strašnog, nedozvoljenog…) atakiranja na vakufsku imovinu, ali Rijaset nije našao za shodno da Medžlisu pruži odgovarajuću pravnu zaštitu! Na ponovljeno pitanje da li je Rijaset pravno pomogao u ovom slučaju, mutevelija nije odgovorio. Mutevelija kaže da su (ko?) angažirali dva advokata, da su oba umrla, pa su sada angažirali i trećeg. Nadajmo se da će treći poživjeti mnogo duže nego što je potrebno da se dokaže da je šuma u Lisini višestoljetno 1/1 vlasništvo Vakufa, odnosno titular IZ kao zaštitnika i čuvara vakufa.

Da li je i za mogući gubitak višestoljetnog prava na vakufsko vlasništvo kriv i Mufid Huskić, jer nije uradio dovoljno što je trebalo da se ne povlači na sudu sa neizvjesnim ishodom? Odgovoran je, ali krivi ste i Vi ef. Abdibegoviću i Vaši prethodnici, jer niste dovoljno i uporno štitili vakufsku imovinu (na još veću žalost, ne samo u Varcaru) koja je IZ i Vama, Huskiću, Spahiću, Zineti Šehović, ali nama…, povjerena na čuvanje i unapređenja kao zajedničko dobro, pa ste Huskića ipak unaprijedili u glavnog imama, a rukovodstvo IZ u Varcar Vakufu je za Vas neupitno, postojano ko čvrst grad. Vakufska imovina se čak i na kriminalan način rasprodaje, dio Vakufa u Varcaru je prodat da bi se, i pored vakufske šume u Lisini, prije više godina nabavila drva za grijanje prostorija Medžlisa, ali niko nije odgovarao. Kao i hodža Huskić, tako je i raniji muftija Kozlić unaprijeđen i sjedi rahat u udobnoj fotelji.

Mutevelija Šaćir Spahić ruku pod ruku sa glavnim imamom Haskićem; džemat se osipa, vakuf nestaje, njih dvojica kao zaslužni opstaju… Mutevelija klanja umjesto hodže Huskića u Ričkoj džamiji na podne, a hodža je preuzeo dio poslova mutevelije

Da li je hodža Mufid Huskić zaslužan za štednju u trošenju novčanih sredstva Medžlisa?

Prosudite, pa odgovorite! Umjesto osobe koja je mjesečno za 50 KM radila administrativno-blagajničke poslove u Medžlisu, Huskić je angažirao svoju suprugu za četiri puta veću nadoknadu. I pored toga, unaprijeđen je. Vi ste, ef. Abdibegoviću tvrdili da je financijsko poslovanje u redu. Da li je zbog angažmana svoje supruge baš i za to unaprijđen rečeni hodža, jer Vama to ne smeta! 

Da li je i po čemu Mufid Huskić zajedno sa Zinetom Šehović i Šaćirom Spahićem zaslužan za povratak u vlasništvo otetog harema u Starom Selu kod Varcar Vakufa.

Nije, ni po čemu, jer je to mezarje i dalje 1/1 vlasništvo uzurpatora srpske Opštine Mrkonjić-Grad, odnosno K.O. Bjelajce. Novac za ogradu osiguralo Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica još prije dvije godine. Iako je kancelarija Medžlisa preko puta Općine, Medžlis je čekao dvije godine da iz Tuzle dođe prof. dr. Salih Kulenović i kod Načelnika isposluje dozvolu za ograđivanje mezarja u Starom Selu, kako ne bi i dalje bilo smetljište, kako po mezarima ne bi pasla stoka. Zašto je rečena trojka i dalje u vrhu IZ iako nije čak uspjela dobiti od Opštine mezarje na „čuvanje i trajno korištenje,“ a kamo li u vlasništvo.

Za dvije godine ta trojka nije uspjela nagovoriti Općinu da ogradi “svoje” niti su sami išta uradili da bi ogradili mezarje. Načelnik Općine ih je pozvao lani na iftar, ali da li su tada tražili dozvolu za ograđivanje mezarja, to oni znaju.

Ah da, da ne ogriješim dušu. Hodža Huskić se pozahmetio kad je novac nađen i dozvola dobijena, te je našao vlasnika rovokopača koji je (za pare?) iskopao rupe za stubove, pa su mezarje opasali bodljikavom žicom. Ma dobro je da je ograđeno muslimansko mezarje, makar i 1/1 srpski katastarski uknjižen posjed. Jer, mezarja su naše matične knjige, u tom mezarju leže i moji preci jer mi je r. eba Kulenovićka. Šta bi bilo sa novcem za ogradu da se nije oko toga angažirao prof. Kulenović?

Mezarje u Starom Selu; Pokleknuo nišan, malo ih je uzgor; mezarje kao posjed Općine Mrkonjić-Grad najzad je ograđeno da ne bi bilo potpuno devestirano, odavno prervoreno u smetljište; za ograđivanje toga mezarja, za očuvanje naših matičnih knjiga, IZ Mrkonjić-Grad nema zasluga – sve je udeverao prof. dr. Salih Kulenović, a na Huskiću i Spahiću je samo da se javno hvale

Ali, kada je u pitanju IZ i SDA, ne treba puno pitati ni čije su pare, ni po kojim kriterijumima su date, važno je da nisu srpske. U mezarju u Starom Selu odavno se ne kopaju muslimani, a od živih, davno odseljenih muslimana, niko se u Staro Selo nije vratio… Pa, kojim kriterijumima SDA-kadar ministar Ramić dijeli pare da bi sačuvao srpsku blagajnu, i to novcem namijenjenim izbjeglim i raseljenim licima?

Da li je Mufid Haskić zajedno sa Šaćirom Spahićem i Zinetom Šehović zaslužan za ograđivanje tog mezarja u Starom Selu?

Najzaslužniji za to je prof. dr. Salih Kulenović, jedan od potomaka stare bosanske begovske obitelji iz Bilajca i Starog Sela koji nije više mogao gledati da mu se po mrezarevima predaka istresa smeće, da po mezarima pase stoka, da se kruni i osipa ono što je ostalo od džamije, mihraba i nišana.  

Decenijama je devastirano mezarje u Starom Selu. Dvije godine Medžlis IZ u Varcar Vakufu je u svojoj hazni držao novac za ogradu mezarja u Starog Sela ne maknuvši prstom da se mezarje ogradi. Nisu čak uspjeli ni dobiti dozvolu za “čuvanje i korištenje.” (Fotos je sa Spahićevog Facebook profila gdje šturo obavještava javnost kako bi naivni pomislili da je to zasluga Medžlisa
Prof. dr. Salih Kulenović je najzaslužniji za ograđivanje mezarja u Starom Selu. Prof Kulenović ima planove da se mezarje očisti i uredi, nišani poispravljaju, ostatci džamije sa mihrabom konzerviraju i da to mezarje postane nacionalni spomenik. Plemenit posao na očuvanju naših matičnih knjiga, dokaza da su tu nekad živjeli i kopani muslimani

Srbi su ogradili svoje na incijativu prof. dr. Saliha Kulenovića, a po tvrdnji Mutevelije Šaćira Spahića novcem Ministarstva za izbjegla i raseljena lica, kojeg su oni dobili na konkursu, ali svakako ne novcem IZ. Da li je Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica imalo na umu da se zahvaljujući spomenutoj ekipi IZ niko nije vratio čak ni u Varcar, a niko ni živ ni mrtav u Staro Selo! Ipak, najvažnije je da je mezarje ograđeno, ali ne zaslugom IZ. To je Ministarstvo davalo novac i rečenom muftiji Kozliću za razvoj Muftijstva (sic!) a znamo kako ga je razvijao, unazad. Kriminalno!

U stavrnosti to izgleda ovako: Srbi ogradili “svoje” (oteto muslimansko mezarje!) novcem Ministarstva za izbjegla i raseljena lica. Pa i to je dobro, tako će biti sačuvane naše matične knjige.

Da li je Mufid Huskić zaslužan što nije obnovljeno turbe Đerzelez Aliji u Gerzovu kod Varcar Vakufa?

Pod ruku sa Mutevelijom, sudijom Općinskog suda Safetom Šljivom, bivšim muftijom Kozlićem, srpskim Katastrom, Haskić je radio nešto, ali se Turbetu ni temelji ne znaju, a u Katastru su “pogubljene” skice.  Istina je da su o trošku dobrotvora izveli geometra u Gerzovo, uslikali se s njim, ali ni nakon pet-šest nisu makli dalje od toga, niti su našli za potrebno odgovoriti dobrotvorima bilo šta. Oni više ne žele imati posla s IZ jer su stekli dojam da je IZ važan samo novac.

Kada su dobrotvori prije nekoliko godina namjerili svojim novcem obnoviti Turbe koje su četnici porušili 1992., temelje zatrli, a Katastar izgubio skice, došli su se prvo raspitivati kod Mufida Huskića o tome zna li on išta o srušenom Turbetu. Huskićem im je rekao kako pojma nema. Prisutne džamatlije su predložile da se raspitaju kod moje malenkosti jer sam više puta informirao javnost o tom Turbetu, kao i bacanju bombe na njega na drugi dan Referenduma o neovisnosti RBiH. Huskić je planuo i rekao: „Ne, ne i ne! Ko god hoće razgovarati sa Halilovićem, ne može sa mnom!“ Da li ste ga i zbog takvog ponašanja i zasluga za obnovu Turbeta unaprijedili? 

O svemu tome svjedoče Ahmo Zonić, Adem Mačković i Senad Pipić.  

Senad Pipić, kao jedan  od pokretača obnove Turbeta, napisao je ovo: „11. 12. 2022. 09:32 citat: 

„Što se tiče turbeta u Gerzovu, stvari stoje ovako. Moj rođak je mislio sam obnoviti turbe i tražio je samo da IZ pripremi dozvolu za obnovu da on nema nikakvih problema. Otisli smo u Mrkonjic kod efendije i mutavelije i oni su dali suglasnost i poslije smo isli kod )prerdsjednika Općinskog suda u Mrkonjiću Safeta) Šljive u sud da to progura svojim autoritetom…Sa Šljivom smo zbog toga išli u Banja Luku i obavili razgovor sa tadašnjim muftijom Kozlićem koji je također dao suglasnost. U katastru u Mrkonjicu nisu mogli naci dokaz da je ikada postojalo turbe,te sam ja onda naknadno predočio iste takve skice uz Gerzova gdje je upisano turbe, te članak iz beogradske “Politike” iz 1931 kao se obilježava Aliđun u Gerzovu…Moj rodjak je uplatio 300 KM da komisija izađe u Gerzovo i utvrdi stanje. Ja sam tvrdio da postoje ostaci temelja od turbeta, kao što i jeste.Te sve dokaze, skice, isječci iz novina i knjiga sa fotografijama sam poslao Šljivi da priloži uz predmet, ali kako onda tako i danas poslije 5-6 godina. Sve stoji, a trebali za 14 dana odgovoriti…Imam utisak da ovi iz IZ hoće samo pare, pa da oni to urade po svome… Još sam čuo priču da smo sve zakuhali ja i rodjak i da smo se povukli poslije obećanja za obnovu, što je gnusna laz…”

Medžlis IZ Mrkonjić-Grad (Varcar Vakuf) je novcem dobrotvora koji su htjeli obnoviti Đerzelezovo turbe u Gerzovu izveo geometra na teren. Temelji su nađeni, skice i dokumenti osigurani, ali u Katastru u Mrkonjiću skice su zagubljene. Od obnove za sada nema ništa, a dobrotvori ne žele imati ikakvog posla sa Islamskom zajednicom u vezi s tim projektom (Snimak: Šaćir Spahić)
Senad Pipić, jedan od incijatora obnove Đerzelezovog turbeta u Gerzovu; poučen iskustvom sa Islamskog zajednicom oko ovog projekta, poručuje da ne želi imati ikakve veze sa onima koji tu Zajednicu u Varcar Vakufu i Muftijstvu predstavljaju

I, dalje, izjava Senada Pipića, citat: “Ja sam odlučio da sa ovim likovima (Šljivom, Mutevelijom, hodžom, Muftijom, op. I.H.) vise nemam nikakvog posla. Poslije toliko izgubljenog vremena i novca da nam neko ni ne ogovori dokle se došlo, šta se uradilo. Što mi to treba. Ja sam Šljivu danima vozio kao taksista imajući u vidu da svijim autoritetom pomogne da se dobije dozvola za obnovu, a ono sve ćorak. “

Dakle, svi iz IZ su se saglasili, ali nisu haman ni prstom mrdnuli da se Turbe obnovi. Moguće je da je spomenuta ekipa IZ očekivala da će oni dobiti pare za obnovu i upravljati njima, izišli čak i na teren, pa kada su vidjeli da tako neće ići, digli ruke od obnove turbeta u Gerzovu. Da li je i zbog toga trebalo unaprijediti hodžu Mufida Huskića u glavnog imama jer je dio odgovornosti i njegov! Naravno da nije. Ali, po nekim čudnim pravilima i kriterijumima IZ i Mufitijstva, on je unaprijeđen! Zašto?

Godinama sam se javno javno uporno borio za kažnjavanje ratnih zločinaca koji su pobili moje sugrađane u Oborcima polovinom septembra 1995. Međutim, Mufid Huskić mi je pokušao zabraniti da kao TV novinar i prijatelj pobijenih, snimam Mevlud u Oborcima koji se održava svake godine o godišnjici njihova ubojstva i da tako još jednom upozorim javnost i Tužilaštvo na nedpustivu sporost u kažnajvanju ubojica. Kada me ugledao kako dolazim na mezar, rekao je prisutnima: „Ako će on (Halilović) biti tu, ja napuštam.“ Neki od prisutnih su se usprotivili Huskiću rekavši da ako neće da radi svoj posao, neka napusti mezarje,“ na što se Huskić ušutio. Novac je važniji od principa! Da li ste ga zbog pokušaja te ucjene i drskosti unaprijedili? 

Da li ste Mufuda Haskića unaprijedili zbog toga što je prisvojio novac namijenjen za čišćenje mezara u Oborcima gdje su sahranjeni pobijeni moji sugrađani!

Mirsad Kaharević, izbjglica iz Varcar Vakufa u Bugojnu, povratnik u Varcar, sirotinja, s grupom prijatelja očistio mezarje u Oborcima gdje su pokopani Varcarani koje su četnici pobili. Medžlis je obećao platiti češćenje mezara, ali hodža Huslić je te pare strpao u džeb svoga džubeta i utekao s mezarja. Samo zbog tog aferima Huskić je morao biti smijenjen!

Da li ste, uvažena ulemo, muftija Banjalučki, unaprijedili hodžu Mufida Huskića i zbog toga što rijetko ispunjava svoje hodžinske obaveze (da ne kažem obaveze za svakog muslimana) o klanjanju pet vakata namaza u džamiji, za što je plaćen? Čini se  da jeste. Jer, po pričanju svjedoka u toj džamiji najčešće Mutevelija klanja sam.  

Da li ste Mufida Huskića promovirali u glavnog imama zato što je veoma čest i omiljen gost ovdašnjih isključivo srpskih kahvića? Mora da ste i to uzeli Huskiću za zaslugu. Uzgred, takvog psovača primitivca branila je od mene neka omladinska četnička organizacija, nakon što je odgledala prilog o njegovom psovanju na gradilištu Kizlar-agine džamije.  

Da li je Huskić unaprijeđen i zbog loše prakse u mezarjima u gradu koja se ponavlja iz godine u godinu u vezi sa odugovlačenjem košenja trave? Moguće, jer su u IZ polupani lončići, zamijenjene teze i red vrijednosti, a odgovor bi trebali dati i Vi!

Mevlud u Obrcima u sjećanje na četničkom rukom pobijene Varcarane. Hodža Huskić je pokušao zabraniti da kao novinar snimam Mevlud, ucjenjivao prisutne, pokušao me spriječiti da snimam džennaze mojih sugrađana. Da li je iz zbog takvog ponašanja postao glavni imam, uskoro u lijepoj džamiji, u renoviranoj kući i kancelariji Medžlisa, pitanje je muftiji Abdibegoviću .

Svake godine prognanici iz Varcar Vakufa koji žive u Skandinaviji, šalju novac za kosidbu trave u mezarjima. I pored toga što novac stigne u Madžlis IZ Mrkonjić-Grad mnogo prije sezone košenja, kosidba redovito kasni. Visoka, gusta travuljina osvoji mezarje, pa oni koji o Bajramu, ili običnim danom žele proučiti El Fatihu nad mezarima svojih najdražih, haman i ne mogu prići željenom mjestu od ogromne travuljine i straha od mogućeg ugriza zmije. Ta praksa se ponavlja iz godine u godinu, pa otuda i pitanje da li zbog toga unaprijeđen hodža Huskić u glavnog imama! 

Dakle, Medžlis dobija novac za brigu o mezarjima. Mazarja su naše matične knjige i briga je potrebna. Ali, kad god neko od Varcarana muslimana umre, pa rodbina poput r. Safeta Arnautovića nazove Muteveliju da bi ga informirala o tome i pitala za proceduru oko ukopa, prvo što on kaže je pitanje da li je uplaćen novac Medžlisu za ukop, i to 1.200 KM, kako tvrdi sin r. Safeta Arnautovića. Safet se ispisao iz džemata zbog Huskića, pa mu je u troškove džennaze uračnata i članarina koju nije plaćao. U šta se i kako troši taj novac, teško da iko zna osim mutevelije, hodže i predsjednice Medžlisa. Željezne vratnice na mezarju i Rici su “pale,” zahrđale, pa se ne mogu otvoriti bez velikog napora, a trava se ne kosi na vakat i pored redovito i na vakat uplaćenog novca!

O kakvom je održavanju mezarjeva riječ? Pa nije li onaj oko Kizlar-agine džamije (Dedića mezar) uzurpiran od strane srpskih okupacionih vlasti, a ostatak oko Džamije koja je uu završnoj fazi obnove, upravo poravnan! Ne vidjeh niti sam čuo, niti me je iko iz IZ informirao, a red bi bio, da su kosti pokopanih stručno ekshumirane i po islamskim propisima pokopane na drugom prikladnom mjestu. Ne bih želio dušu griješiti, ali kao novinar sam trebao biti informiran od strane Medžlisa da bih informirao druge. Da li je i zbog ovog odnosa prema mezarju neko trebao odgovorati, i da li je zbig toga Huskić mogao ostati na časnom položaju glavnog imama? Da li mu zbog svega rečenog poklanjate jednu od najljepših džamija u Bosni da on takav u njoj vazi o Islamu, islamskim vrijednostima, moralu, uzoritom muslimanu, pošivanju mrtvih…

Završni radovi na obnovi Kizlar-agine džamije u Varcar Vakufu; Umjesto da po presudi Doma za ljudska prava i upornom traženju IZ-e, srpske vlasti o svom trošku obnove ovaj vjerski i kulturno-povjesni objekat, nacionalni spomenik, novac za obnovu osigurala je Turska. Osim završnih radova na džamiji koja će biti svečano otvorena na ljeto ove godine, u kojoj će vaziti primitivac hodža Huskić kao glavni imam, uređuje se i kuća za njega, a i okloliš oko džamije. Pismenim putem sam postavio muteveliji Šaćiru Spahiću ova pitanja: Da li su ekshumirane kosti u mezarju oko džamije, da li su propisno složene i pokopane, ako jesu gdje? Čekam odgovor, čim stigne, objaviću ga

Da li je Huskić unaprijeđen u glavnog imama jer je za njega umjesto Ričke, namijenjena lijepa obnovljena Kizlar-agina džamija, pa mu se sada, kao glavnom imamu, preuređuje i vakufska kuća kod Džamije da ne bi iz Ruke potezao ponekad klanjati u džamiji u Čaršiji?

I na kraju pitanje: Da li li su i po čemu hodža Huskić, mutevelija Spahić i predsjednica Šehović zaslužni u sporovođenju Presude Doma za ljudska prava u kojoj stoji da su srpske vlasti spriječile muslimane u slobodnom ispovijedanju vjere, da su dužne obnoviti Kizlar-aginu džamiju o svom trošku i dovesti objekat u pređašnje stanje? Mutevelija nije čak ni znao za tu presudu do prošlog ljeta. Ne zna se je li prevedena sa engleskog. Po zakonu, onaj ko ne sprovodi sudske presude, odluke Doma naroda…, i sam čini krivično djelo. Da li ste Vi i Rijaset, uz Medžlis u Varcar Vakufu svjesni toga! Da li ste svjesni obaveza čuvati vakufsku imovinu! Ne bih rekao, jer dalje se otima i ruši vakufska imovina, ispisuju nacistički grafiti po ričkoj džamiji, napadaju rijetki povratnici i ugrožava im se život i imovina. 

Zineta Šehović, kadar SDA u Islamskoj zajednici, odbornica u SO-e Mrkonjić-Grad koja je zajedno sa odbornicima HDZ digla ruku za maoizaciju i saoizaciju RBiH, koja štiti psovača hodžu Huskića. Kao donedavni član Glavnog odbora SDA, zato je valjda bila glavna i u Islamskoj zajednici u Mrkonjiću, bez obzira na mršave ili nikakve rezultate rada (Foto sa Facebook profila Z. Šehović)

Muftija ef. Abdibegoviću, meni ne treba ni sadaka niti pomoć te i takve Islamske zajednice, niti bilo koga na svijetu. Nisam muhtač nikome! Treba mi pravda jer se Boga bojim,  a ljudi stidim. Ta pravda je pravda za sve nas. Duže od pola stoljeća moj rad je izložen javnoj kritici i propitivanju. Više puta je i moj život i životi mojih najdražih bio ugrožen zbog toga. Svjesno ne griješim, niti se služim potvorom. Smatram da rečeni ljudi u IZ nemaju nikakvo pravo da bilo kakvu pomoć koja je namijenjane svim muslimanima Varcar Vakufa iz te pomoći mene izuzimaju. Jedan sam od rijetkih povratnika, a ne jednom mi je ugrožen i život i imovina, a IZ nikad me nije ni riječju zaštitila, dapače.  

Razumijem što me ne pozivaju na zajedničke iftare, valjda da ne bi iskvarili „glavnom imamu,“ a i nije mi ni mjesto pokraj njega takvog, ali zašto mi se uskraćuje paketić turske pomoći uz Ramazan ili pred Bajram i ko taj paketić prisvaja? Taj paketić po haku pripada meni, a Bog mi je svjedok da sam takvu humanitarnu pomoć koju sam u ratu samo ponekad dobijao u Jajcu, a poslije rata nikad, iako povratnik, poklanjao najugroženijim. Zašto mi je to pravo uskratila Islamska zajednica iz Varcar Vakufa na čelu sa unaprijeđenim hodžom Mufidom Huskićem, mutevelijom Spahićem i predsjdnicom Zinetom Šehović! Jesu li i zbog toga tu gdje su u IZ i SDA i je li i zbog toga Huskiću dodijeljna titula koju ne zaslužuje?

Po svemu sudeći, ovaj glavni imam će biti glavni samo samome sebi i onima koji su ga unaprijedili u to časno zvanje na osnovu malo moralnih i vjerskih osobina i kvalifikacija. Meni sigurno neće!

Stari Mustafa-agin Vakuf i sadašnji džemat Varcar Vakuf ne zaslužuju takvog “hodžu” a kamo li glavnog imama. 

U Islamskoj zajednici postoji mnogo časne uleme, ali za sada preovladava negativna kadrovska selekcija, bar kada je Varcar u pitanju. Biće da Huskić ima podršku Zinete Šehović kojoj sam prije istupa u javnosti prvoj predočio nedolično ponašanje hodže Huskića prema meni, ali nije bila ni mukajet. Biće kako Huskić ima podršku i prijašnjeg i sadašnjeg muftije Banjalučkog. Imam dokaze da ga je muftija Čamdžić sačuvao u službi, da ga je pravdao za ponašanje lažnom izjavom, da zajedno i danas odlaze na otvore džamija. Znam i Vaš odnos iz razgovora s Vama.

Molim Vas, uvaženi muftija Banjalučki, ef. Abdibegoviću da u intersu istine i javnosti odgovorite na ova pitanja, tim prije što ste i sami izjavljivali pred Jusufom Dubicom i preda mnom da je ponašanje Mufida Huskića na gradilištu obnove Kizlar-agine džamije gdje me je psovao i lažnim optužbama i potvorama prijavljivao policiji, nedolično, dakle neprihvatljivo i nedopustivo, a za muslimana pred Bogom neoprostivo, a za vjerskog službenika pogotovo.

Da ste, uvažeeni mufija Banjalučki Nusrete ef. Abdibegoviću, održali svoje obećanje i došli nam u posjet u Varcar Vakufu “kako bi riješili nesporazume i probleme” oko Mufida Huskića i nas džematlija, da je Reisu-l-ulema reagirao, mnoga pitanja ovdje ne bi bila postavljena jer bi, vjerovatno, već bila riješena.

Ibrahim Halilović, samostalni urednik – reporter TVSA u penziji, slobodni novinar i blogerm povratnik u Varcar Vakuf 

P.S.

U međuvremenu je mutevelija Šaćir Spahić na svom Facebook profilu ustvrdio da će na moje laži odgovoriti tužbom sudu. Dobio je odličnu podršku čak su mi njegovi obožavatelji priprijetili. Više ovdje:

Povodom moga posta na Blogu “Pitanja muftiji Banjalučkom Nusretu ef. Abdibegoviću PO KOJIM JE KRITERIJUMA I ZASLUGAMA HODŽA PRIMITIVAC MUFUD HASKIĆ UNAPRIJEĐEN U GLAVNOG IMAMA U VARCAR VAKUFU?!”

KAKAV HODŽA I MUTEVELIJA, TAKAV I MIRSAD KAHAREVIĆ…

Šačir Spahić, mutevelija Džemata “Mrkonjić-Grad” kojeg sam više puta spomenuo postavljajući pitanja muftiji Banjalučkom zašto je unaprijedio primitivca psovača Mufida Huskića u glavnog imama, oglasio se na svom Fecebook profilu tvrdeći da će me tužiti zbog laži.

Nije naveo zbog kojih niti gdje, kad i zašto.

Naravno, moj javni novinarski rad je izložen javnom kritičkom propitivanju, osporavanju i demantu, ispravci krivih navoda, a svako ko se osjeća ugroženim od mene na bilo koji način – može potražiti izaštitu suda.

Mutevelija Šaćir Spahić je tim komentarom omogućio nastavak sezone lova na me. Redaju se komentari podrške Muteveliji, ali i nedopustive prijetnje i uvrede, etiketiranje mene kao autora. Niko ne navodi ni jedan argument. Prijeti mi Edin Velić, podržava ga Velibor Subašić koji opravdava batine koje sam dobio nekada u Mrkonjiću, a Velić mu se javno zahvaljuje. Zaboravlja Edin Velić da je od takvih kojima je topuz mio morao uteći čak u Švedsku, pa se, obojica zaboravno, jedan drugom uvlače pod rep.

Kad god se ne mogu osporiti činjenice, onda se napada bijesno i krvnički, kukavički onog ko te činjenice iznosi. To je oprobana praksa duhovnih haduma, lizosahana, primitivaca koji nisu dorasli javnoj komunikaciji i s njima ne treba zalaziti, osim prijaviti ih sudskim organima kada prijete.

Očekivati da se mutevelija, nositelj časne funkcije u džematu “Mrkonjić-Grad” kao neko ko se Boga boji i istinu ljubi ogradi od takvih siledžija i primitivaca, inovjeraca koji vole batine kada su muslimani u pitanju, isto je kao kad bi neko pokušao premjestiti Lisinu na mjesto Grabeža. Nemoguća misija! To je isto kao i pokušati vratiti u posjed vakufa otetu imovinu, ili naplatiti ratnu odštetu.

Nisam nikada ni očekivao zaštitu ni od IZ kao institucije, jer se protiv njena kriminala, pohlepe, uništavanja vjere, države, vakufa i licemjerja borim, niti od pojedinca poput Šaćira Spahića jer i IZ i mutevelija svaki napad na mene oni smatraju odbranom njih samih. Međutim, upravo Ti i takvi su najveća optužba na račun i IZ kao institucije i Mutevelije kao pojedinca.

O kakvim se osobama radi, navešću samo jedan primjer, a čuvam ih još podosta.

Mirsad Kaharević prekinuo me bez pardona prilikom snimanja izjave Raze Heremić o njenim nastojanjima da se kazne počinitelji masakra u Oborcima 13. septembra 2015. S neba pa u rebra, Mirsad Kaharević se požalio na hodžu Mufida Huskića koji je strpao pare u džep i utekao s mezarja ne plativši Mirsadu i njegovim drugovima čišćenje mezara. Pogledajte video! (Uzgred, nudio sam Mirsadu platiti svoj dio novca za čišćenje mezarja, makar tako svojim novcem i amnestirao dio hinle prema njima!)

Nije sporna podrška Mirsada Kaharevića Šaćiru Spahiću – muteveliji, a nije ni licemjerje Mirsadovo. Važno je da je Mirsad uskraćen za pare koje je zaradio (neću reći da su mu pare otete!), i da je on rahat zbog toga!

Ali, Mirsad Kaharević ne bi bio to što jeste, da nije licemjer i uvlačiguz, a on zna zbog čega. Zaboravio je da su ga zapuhnuli za novac koji su on i društvo pošteno zaradili na na čišćenju mezarja. Bolje reći, oteli su im.

U spomenitim komentarima podrške dva puta je ponovio kako podržava muteveliju Šaćira Spahića u vezi navodnih laži koje sam iznio protiv njega.

Kakav džemat, kakav hodža, mutevelija, IZ – takav i Mirsad Kaharević kao dio svega toga opakog i nakaradnog. Mutevelija se mogao ograditi makar od takvog dvoličnjaka! Licemjerje je veliki grijeh u islamu! Ali, muteveliji to ne smeta.

Možda će me mutevelija Šaćir Spahić dobiti na sudu, ali moguće ne zbog moje krivice, nego da bi se srpski sud dokazao kako je pravičan i kad donosi presudu o tome da je vakufska imovina vlasništvo srpske općine Mrkonjić-Grad, i kad ja lažem.

Bog zna da je istina savim suprotna.

A, Mirsad Kaharević, on bi kao odrasla osoba morao znati da su u laži kratke noge, bilo da je riječ o izjavi o tome da mu hodža nije platio čišćenje mezara, bilo u podršci muteveliji koji je taj dan na mezarju u Obrocima skupljao pare ne dajući nikome potvrdu za to. .

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri kao ovaj: