Mi, građani Republike Bosne i Hercegovine, okupljeni u grupi koja zahtijeva povratak u život jedinog važećeg Ustava RBiH broji 58.000 čanova, temeljem domaćeg i međunarodnog prava tražimo da se strogo poštuju domaće i svjetsko pravo, da se ukine entitet ‘Republika srpska’ koji nema pravnog osnova da nastavi postojati, kao i da se ukine nevažeći Annex IV Dejtonskog ugovora , koji se smatra Ustavom BiH, te vrati u život jedino važeći Ustav Republike Bosne i Hercegovine.

Povjesna i sudski dokazana istina je da je u periodu od 1992. do 1995. godine međunarodno priznata suverena država, članica UN-a, Republika Bosna i Hercegovina, bila izložena otvorenoj agresiji Srbije i Hrvatske, potpomognutoj unutrašnjim snagama pobunjenih bosanskih Srba i bosanskih Hrvata, u kojoj su oni uz pomoć Srbije i Hrvatske počinili genocid i udruženi zločinački pothvat. Agresija Srbije i Hrvatske i njihove pete kolone u tzv. Republici Srpskoj i tzv. Herceg Bosni se nastavljaju.

Naš zahtjev sadržan u uvodnom paragrafu ovog pisma podupiremo sljedećim pravnim i pravno dokazanim činjenicama:

 1. ‘Ius cogens’ normom, koja  u međunarodnom pravu predstavlja ‘peremptornu normu’, koja je obavezujuća i od koje ni jedna zemlja ne može odstupiti. Ta pravna ‘norma nad normama’ zabranjuje genocid, agresivne ratove, zločine protiv čovječnosti, teritorijalnu agresiju, ropstvo, rasnu diskriminaciju, trgovinu robljem i trgovinu ljudima, te poništava bilo kakvu okupaciju teritorije postignutu tim sredstvima.
 2. UN-ovom Konvencijom o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, te presude UN-ovih sudova – presudu za genocid Svjetskog suda pravde od 26.02.2007, kojom je presuđena RS (njena vojska i policija) da je počinila genocid u RBiH, a Srbija označena odgovornom jer, i pored sudskih naloga ICJ nije spriječila genocid u RBiH.
 3. Presudama izrečenim na Haškom tribunalu za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (ICTY) pojedincima – ratnim zločincima za genocid, računajući netom izrečenu doživotnu kaznu Radovanu Karadžiću, te doživotne robije za zločin genocida  generalu i načelniku Glavnog štaba tzv. Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, pukovniku i načelniku bezbjednosti Glavnog štaba tzv. Vojske Republike Srpske Ljubiši Beari, vođi paravojne formacije “Beli orlovi” Milanu Lukiću, komandantu Sarajevsko-romanijskog korpusa Stanislavu Galiću, bivšem ratnom načelniku Generalštaba Zdravku Tolimiru i načelniku bezbjednosti Drinskog korpusa Vujadinu Popoviću. Ostatak srpskog vojnog i političkog rukovodstva u RBiH presuđen je u Haškom tribunalu na 1,138.50 godina zatvora.
 4. Presudama Haškog tribunala od 29.11.2017, izrečenim vojno-političkim čelnicima tzv. ‘Herceg Bosne’ i Hrvatske , na čelu sa bivšim predsjednikom Republike Hrvatske Franjom Tuđmanom (slucaj ‘Prlić i ostali’) za ‘udruženi zločinački poduhvat’ i najteže ratne zločine na tlu Evrope od II svjetskog rata do danas.
 5. Bečkom Konvencijom o međudržavnim ugovorima od 23.05.1969, a u skladu sa članovima 50-53 te Konvencije. Član 52 te Konvencije jasno kaže: “Međudržavni ugovor je ništavan, ako je sklopljen pod prijetnjom ili upotrebom sile, koji krše principe internacionalnog prava utjelovljene u Povelji UN-a.”

Član 53 Bečke Konvencije (‘Ugovori koji su u suprotnosti sa obavezujućom normom općeg međunatornog prava- ius cogens’) kaže: “Ugovor je ništavan ako je, u vrijeme pospisivanja istog, u suprotnosti sa obavezujućom normom općeg međunatornog prava.”

 1. Činjenicom da Anex IV Dejtonskog ugovora, koji se smatra Ustavom BiH,  nikada nije usvojen  u Parlamentu (R)BiH, te je po tom osnovu nelegalan i pravno ništavan.
 2. Činjenicom da se isti konstantno krši, te da Anex VII Mirovnog sporazuma iz Daytona o povratku svih na svoje nikada nije sproveden.
 3. S obzirom na kršenje Dejtonskog sporazuma, pozivamo se na Ustavni zakon kojeg je 12.12. 1995. usvojila Skupština RBiH i činjenicu da isti ozakonjuje pravo povratka na ustavno-pravni poredak RBiH, koji je također jedna od osnova našeg zahtjeva za ukidanje ilegalnog Dejtonskog ustava i povratak u život Ustava Republike Bosne i Hercegovine.

U protivnom, ukoliko nastavi postojati entitet ‘Republika srpska’, međunarodna zajednica će nastaviti time kršiti međunarodno pravo i njegovu najjaču normu – ‘ius cogens’ normu, od čije primjene nije oslobođena ni jedna država. Nastavak postojanja tog entiteta nastalog na presuđenom genocidu, zločinima protiv čovječnosti, te najtežim ratnim zločinima na tlu Evrope od II svjetskog rata do danas, ravan je nastavku postojanja Trećeg Rajha nakon holokausta i Nirnberškog procesa.

Nadalje, ukoliko se nastavi održavati ilegalni dejtonski sustav će nastaviti biti ‘perpetuum mobile’ kriza, konstantno dovodeći građane i narode na ivicu životne egzistencije i oružanih sukoba.  Republika Bosna i Hercegovina će i dalje biti suočena sa unutrašnjom i spoljnom agresijom, krvoprolićem, pokušajima nasilnih odvajanja dijelova državne teritorije pod kontrolom tzv. RS i tzv. Herceg Bosne, kako bi se pripojile susjednim državama- Srbiji i Hrvatskoj.

Rezultat bi mogao biti katasrofalan za mir ne samo na Balkanu nego i šire.

Nepriznavanjem svih navedenih presuda i njihovim nesprovođenjem, te nepoštivanjem međunarodnog prava i  ‚ius cogens‘ norme, kao najjače norme u međunarodnom pravu, svijet šalje poruku da se zločin isplati.

Podsjetićemo i na to da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio niz presuda protiv naše drzave (‚Sejdić-Finci‘ i ostale), koje je nemoguće sprovesti upravo zbog postojanja ilegalnog Dejtonskog ustava, iako na njihovom sprovođenju insistira EU, kao na jednom od uslova na putu naše države ka EU.

Ustav Republike Bosne i Hercegovine, koji je bespravno suspendovan u Dejtonu 1995. godine, je građanski ustav, ali nažalost, narodi i građani RBiH ne mogu ga vratiti u život, iako za to imaju snažno uporište u domaćem i svjetskom pravu, pa su primorani zahtijevati da UN, njene  najvažnije članice USA, EU i Rusija odmah odlučno provedu u život pravne norme na kojima je zasnovana moderna demokracija, te da se ukine entitet RS nastao na presuđenom genocidu i stavi van snage ilegalni Dejtonski mirovni sporazum i vrati Ustav Republike Bosne i Hercegovine, bespravno suspendovan 1995. godine.

Ekspertni tim Republike Bosne I Hercegovine

 1. Ibrahim Halilović, novinar TVSA u penziji, vođa Facebook grupe ‘Zahtjev za povratak u život Ustava RBiH’ koja broji skoro 60.00 članova, Varcar Vakuf RBiH,  Windsor Canada
 2. Dženana Delić, profesor poslovnih studija i prava (u penziji).  Izbjeglica iz Travnika, živi u Velikoj Britaniji;
 3. Bedrudin Gušić, slobodni banjalučki novinar i publicist u egzilu – Boston, SAD
 4. Marjan Hajnal, Sarajevo, Tel-Aviv. Predsjednik “Centra humanističkog projektovanja slobodnog društva”, Predsjednik “Udruženja građana Vječna Bosna – Centrala Sarajevo”;
 5. Anto Tomić, bivši logoraš Omarske, Keraterma i Trnopolja;
 6. Nihad Filipović, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, pisac i publicist, rođen u Bosni, živi u UK;
 7. Akademik Suad Kurtćehajić, profesor međunarodnog prava na FNP
 8.  Mirsad Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra, Sarajevo;
 9. Tarik Delić, diplomirani inžinjer za kompjutre i mreže, Sarajevo

zastava